image banner
THƯ VIỆN ẢNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 1 200
  • Tất cả: 40758
Danh bạ điện thoại Văn phòng UBND tỉnh

Danh bạ điện thoại Văn phòng UBND tỉnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1

Đặng Thanh Tùng

Chánh Văn phòng

02383653666

tungdt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Đào Quang Thiền

Phó Chánh Văn phòng, Kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

02383561886

thiendq@ubnd.nghean.gov.vn

3

Chu Hữu Bằng

Phó Chánh Văn phòng

02383844903

bangch@ubnd.nghean.gov.vn

4

Đinh Hồng Vinh

Phó Chánh Văn phòng, Kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh

02383590532

vinhdh@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mai Thương

Phó Chánh Văn phòng

02383566317

thuongntm@ubnd.nghean.gov.vn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng phòng

02383564994

hungnx@ubnd.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Việt

Phó phòng

vietnq@ubnd.nghean.gov.vn

3

Lê Ngọc Minh

Phó phòng

minhln@ubnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Danh Hùng

Chuyên viên

hungnd@ubnd.nghean.gov.vn

5

Lê Tiến Hưng

Chuyên viên

hunglt@ubnd.nghean.gov.vn

PHÒNG CÔNG NGHIỆP

1

Hồ Văn Quỳnh

Phụ trách phòng

02383856689

quynhhv@ubnd.nghean.gov.vn

2

Hồ Đức Tuấn

Phó phòng

tuanhd@ubnd.nghean.gov.vn

3

Trần Văn Trực

Chuyên viên

tructv@ubnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Trọng Hùng

Chuyên viên

hungnt@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

tuanna@ubnd.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên viên

tuannm@ubnd.nghean.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ

1

Trần Hoài Nam

Trưởng phòng

02383686333

namth@ubnd.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Nghĩa Ngũ

Phó phòng

ngunn@ubnd.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Quang Hòa

Chuyên viên

hoanq@ubnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Nhật Quang

Chuyên viên

quangnn@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Hà Vinh

Chuyên viên

vinhnh@ubnd.nghean.gov.vn

6

Lê Quang Bình

Chuyên viên

binhlq@ubnd.nghean.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP

1

Trần Đình Dũng

Phó phòng

02383562907

dungtt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Doãn Hùng

Phó phòng

hungnd@ubnd.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chuyên viên

ngantt@ubnd.nghean.gov.vn

4

Trần Thanh Huyền

Chuyên viên

huyentt@ubnd.nghean.gov.vn

5

Đinh Xuân Tuấn

Chuyên viên

tuandx@ubnd.nghean.gov.vn

PHÒNG NỘI CHÍNH

1

Nguyễn Hải Nam

Trưởng phòng

02383844216

namnh@ubnd.nghean.gov.vn

2

Ngô Xuân Vinh

Phó phòng

vinhnx@ubnd.nghean.gov.vn

3

Lê Ngọc Loan

Chuyên viên

loanln@ubnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Hồng Dũng

Chuyên viên

dungnh@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Trung Đức

Chuyên viên

ducnt@ubnd.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thanh Hà

Chuyên viên

 

hantt@ubnd.nghean.gov.vn

 

PHÒNG KHOA GIÁO – VĂN XÃ

1

Trần Thị Ánh Huế

Trưởng phòng

02383563216

huetta@ubnd.nghean.gov.vn

2

Chu Tú Toàn

Phó phòng

toanct@ubnd.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hương

Phó phòng

huongnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Lưu Thị Hồng Trâm

Chuyên viên

tramlth@ubnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Quốc Dưỡng

Chuyên viên

duongnq@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Xuân Phước

Chuyên viên

phuocntx@ubnd.nghean.gov.vn

BAN TIẾP CÔNG DÂN

1

Thái Minh Tuấn

Phó ban

02388676333

tuantm@ubnd.nghean.gov.vn

2

Phạm Mạnh Thắng

Phó ban

02383844854

thangpm@ubnd.nghean.gov.vn

3

Đặng Duy Toàn

Chuyên viên

02383844854

toandd@ubnd.nghean.gov.vn

4

Lưu Đình Thành

Chuyên viên

thanhld@ubnd.nghean.gov.vn

5

Lê Hoàng Diễm Hằng

Chuyên viên

hanglhd@ubnd.nghean.gov.vn

6

Đặng Thị Mai

Chuyên viên

maidt@ubnd.nghean.gov.vn

7

Đặng Văn Tâm

Chuyên viên

tamdv@ubnd.nghean.gov.vn

TRUNG TÂM TIN HỌC CÔNG BÁO

1

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Giám đốc

02383844904

huongntt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Trương Thị Thu Thủy

Chuyên viên

thuyttt@ubnd.nghean.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

1

Đặng Tuấn Anh

Trưởng phòng

02383833425

anhdt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Thái Thị Thu Hương

Phó phòng

02388601006

huongttt@ubnd.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thị Anh Hoa

Phó phòng

02383844522

hoanta@ubnd.nghean.gov.vn

4

Trần Thị Quỳnh Trang

Văn thư

trangttt@ubnd.nghean.gov.vn

5

Lê Ngọc Thành

Văn thư

thanhln@ubnd.nghean.gov.vn

6

Lê Na

Văn thư

nal@ubnd.nghean.gov.vn

7

Tạ Phương Thanh

Văn thư

thanhtp@ubnd.nghean.gov.vn

8

Vũ Thị Hương

Đánh máy, photo

02383686456

huongvt@ubnd.nghean.gov.vn

9

Nguyễn Thị Huyền Linh

Lưu trữ viên

linhnth@ubnd.nghean.gov.vn

PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

1

Trần Thị Tuyết Mai

Trưởng phòng

02383840425

maittt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Vũ Hiếu

Phó phòng

02383845811

hieuv@ubnd.nghean.gov.vn

4

Lê Thị Dung

Kế toán

tungnt@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Tùng

Cán bộ

02383840422

dunglt@ubnd.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thuỷ Phương

Thủ quỹ

02383842099

phuongntt@ubnd.nghean.gov.vn

7

Đội lễ tân

02383567598

8

Đội xe

02383844765

PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng

02383668789

binhntt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Nam

Phó phòng

namnx@ubnd.nghean.gov.vn

3

Tăng Thị Vân

Chuyên viên

vantt@ubnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenntt@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thu Anh

Chuyên viên

 

anhntt@ubnd.nghean.gov.vn

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Lê Văn Tân

Giám đốc

02383557565

tanlv@ubnd.nghean.gov.vn

2

Lê Thị Hương Thủy

Phó Giám đốc

02388646677

thuylth@ubnd.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thị Bắc

Phó Phòng Biên tập XLTT&THDL

02383591686

bacnt@ubnd.nghean.gov.vn

4

Phan Thị Quỳnh

Cán bộ biên tập

quynhpt@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

Cán bộ biên tập

oanhntk@ubnd.nghean.gov.vn

6

Hồ Thị Thương Huyền

Cán bộ biên tập

huyenhtt@ubnd.nghean.gov.vn

7

Chu Thị Phương Thúy

Cán bộ biên tập

thuyctp@ubnd.nghean.gov.vn

8

Phạm Thị Thu Huyền

Phó Phòng Quản trị hệ thống và ANTT

02383561999

huyenptt@ubnd.nghean.gov.vn

9

Vũ Đức Chính

Cán bộ Quản trị hệ thống và ANTT

chinhvd@ubnd.nghean.gov.vn

10

Phạm Thị Lê

Kế toán

02383512668

lept@ubnd.nghean.gov.vn

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

1

Nguyễn Đình Mỹ

Phó Giám đốc

0889391818

mynd@ubnd.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Trọng Dũng

Chuyên viên

dungnt@ubnd.nghean.gov.vn

3

Trương Minh Quân

Chuyên viên

quantm@ubnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc Hải

Chuyên viên

hainn@ubnd.nghean.gov.vn

6

Lê Thị Hạnh

Chuyên viên

hanhlt@ubnd.nghean.gov.vn

NHÀ KHÁCH NGHỆ AN

1

Phan Thị Thanh Huyền

Giám đốc

0912 917 475

phanhuyennkna@gmail.com

2

Nguyễn Vĩnh Thịnh

Phó Giám đốc

0912 077 380

vinhthinhnkna@gmail.com

3

Nguyễn Đức Vương

Phó Giám đốc

0916 127 446

ducvuongnkna@gmail.com

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn