image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 173
  • Trong tuần: 1 199
  • Tất cả: 40757
Chi bộ Nội chính – Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chiều 25/5, Chi bộ Nội chính – Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và sâu sát trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều thuận lợi cho Chi bộ trên các hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra. Đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, thống nhất và tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Hải Nam – Bí thư Chi bộ Nội chính – Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020-2022 điều hành Đại hội

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong Chi bộ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và các đơn vị trong Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc lãnh thổ, biên giới, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã lãnh đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành 5.318 văn bản; trong đó, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành 42 nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kế hoạch và văn bản chỉ đạo; tham mưu UBND tỉnh ban hành 4.216 (trong đó có 518 văn bản mật) chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch, công điện, quyết định và các văn bản chỉ đạo. Chi bộ đã tập trung sức lực, trí tuệ, nghiên cứu học hỏi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, chất lượng cao. Xây dựng và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và năm trên các lĩnh vực phụ trách.

Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia xây dựng cơ quan văn minh, an toàn, vững mạnh, gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, yên tâm công tác; tổ chức thực hiện có hiệu quả nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong giải quyết công việc; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất, lối sống, đạo đức công vụ.

Công tác chính trị, tư tưởng luôn được Chi bộ xác định là một trong những yếu tố then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục, Chi bộ đã quán triệt đảng viên, cán bộ tham gia các đợt học tập, quán triệt nghị quyết do Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức; thường xuyên, đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…  Chi bộ đã kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều ổn định về tư tưởng, mỗi đảng viên đều có bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; yên tâm công tác, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Anh-tin-bai

Các đồng chí trong Chi ủy nhận hoa chúc mừng và ra mắt nhận nhiệm vụ

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Đảng ủy cấp trên, các ban, ngành, đoàn thể nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện tốt Chủ đề của Đại hội trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 là: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, kiểm soát thủ tục hành chính’’

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hải Nam được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Xuân Vinh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Xuân Nam được bầu là Chi ủy viên.

PT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn