Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
công tác văn phòng
Skip portletPortlet Menu
 
hoạt động đoàn thể vp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (10/10/2011 04:07 PM)

 

Đồng chí: Lê Đức Cường

Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại:

Email: cuongld@ubnd.nghean.gov.vn

 

 


Đồng chí: Trung Thành Công

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 3844903

Email: congtt@ubnd.nghean.gov.vnĐồng chí: Võ Hồng Dương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 3837207

Email: duongvh@ubnd.nghean.gov.vn

  


Đồng chí: Phan Đức Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 3835121

Email: sonpd@ubnd.nghean.gov.vn

 


Đồng chí: Hồ Xuân Bảy

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0917182628

Email: bayhx@ubnd.nghean.gov.vn

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu