Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
 
 
 
Tổ chức bộ máy của cơ quan (04/09/2019 10:41 AM)

I. Ban Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


Chánh Văn phòng: Đặng Thanh Tùng

Điện thoại cơ quan:  02383653666

Email:  tungdt@ubnd.nghean.gov.vn

 


Phó Chánh Văn phòng, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Đào Quang Thiền

Điện thoại cơ quan:  02383835121

Email:  thiendq@ubnd.nghean.gov.vn

 


Phó Chánh Văn phòng, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh: Đinh Hồng Vinh

Điện thoại cơ quan:  02383837207

Email:  vinhdh@ubnd.nghean.gov.vn

 


Phó Chánh Văn phòng: Chu Hữu Bằng

Điện thoại cơ quan: 02383844903

Email:  bangch@ubnd.nghean.gov.vn

 


Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Mai Thương

Điện thoại cơ quan: 02383844846

Email:  thuongntm@ubnd.nghean.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh:

-   Phòng Tổng hợp

-   Phòng Kinh tế

-   Phòng Khoa giáo - Văn xã

-   Phòng Nội chính

-   Phòng Công nghiệp

-   Phòng Nông nghiệp

-   Phòng Hành chính - Tổ chức

-   Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính

-   Phòng Quản trị - Tài vụ

-   Ban Tiếp công dân tỉnh

-   Trung tâm Tin học - Công báo

-   Cổng thông tin điện tử Nghệ An

-   Trung tâm Phục vụ hành chính công

-   Nhà khách Nghệ An

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: