Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
 
 
 
Danh bạ điện thoại Văn phòng UBND tỉnh (03/09/2019 09:30 AM)

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1

Đặng Thanh Tùng

Chánh Văn phòng

02383653666

tungdt@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Đào Quang Thiền

Phó Chánh Văn phòng

02383561886

thiendq@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Chu Hữu Bằng

Phó Chánh Văn phòng

02383844903

bangch@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Đinh Hồng Vinh

Phó Chánh Văn phòng

02383837207

vinhdh@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Mai Thương

Phó Chánh Văn phòng

02383844846

thuongntm@ubnd.nghean.gov.vn

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng phòng

02383564994

hungnx@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Nguyễn Quốc Việt

Phó phòng

02383560046

vietnq@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Lê Ngọc Minh

Phó phòng

02383842782

minhln@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Nguyễn Danh Hùng

Chuyên viên

02383590532

hungnd@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Lê Tiến Hưng

Chuyên viên

 

hunglt@ubnd.nghean.gov.vn

 

PHÒNG CÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Văn Trường

Trưởng phòng

02383844675

truongnv@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Hồ Văn Quỳnh

Phó phòng

02383856689

quynhhv@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Hồ Đức Tuấn

Chuyên viên

02383590534

tuanhd@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Trần Văn Trực

Chuyên viên

 

tructv@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Nguyễn Trọng Hùng

Chuyên viên

 

hungnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

6

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

 

tuanna@ubnd.nghean.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ

1

Trần Hoài Nam

Trưởng phòng

02383686333

namth@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Nguyễn Nghĩa Ngũ

Phó phòng

02383858588

ngunn@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Nguyễn Quang Hòa

Chuyên viên

02383845418

hoanq@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Nguyễn Nhật Quang

Chuyên viên

 

quangnn@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

 

tuanna@ubnd.nghean.gov.vn

 

PHÒNG TỔNG HỢP

1

Trần Đình Dũng

Phó phòng

 

dungtt@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Nguyễn Doãn Hùng

Chuyên viên

02383562907

hungnd@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chuyên viên

ngantt@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Trần Thanh Huyền

Chuyên viên

huyentt@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Nguyễn Hà Vinh

Chuyên viên

Vinhnh@ubnd.nghean.gov.vn

 

PHÒNG NỘI CHÍNH

1

Nguyễn Hải Nam

Trưởng phòng

02383844216

namnh@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Ngô Xuân Vinh

Chuyên viên

 

vinhnx@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Lê Ngọc Loan

Chuyên viên

02383844785

loanln@ubnd.nghean.gov.vn

 

PHÒNG KHOA GIÁO – VĂN XÃ

1

Trần Thị Ánh Huế

Trưởng phòng

02383563216

huetta@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Chu Tú Toàn

Phó phòng

02383844613

toanct@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Lưu Thị Hồng Trâm

Chuyên viên

02383590536

tramlth@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Nguyễn Quốc Dưỡng

Chuyên viên

 

duongnq@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Nguyễn Ngân Hà

Chuyên viên

02383844866

hann@ubnd.nghean.gov.vn

 

BAN TIẾP CÔNG DÂN

1

Thái Minh Tuấn

Phó ban

02388676333

tuantm@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Phạm Mạnh Thắng

Phó ban

02383844854

thangpm@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Đặng Duy Toàn

Chuyên viên

02383844854

toandd@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Lưu Đình Thành

Chuyên viên

thanhld@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Lê Hoàng Diễm Hằng

Chuyên viên

hanglhd@ubnd.nghean.gov.vn

 

6

Đặng Thị Mai

Chuyên viên

maidt@ubnd.nghean.gov.vn

 

7

Đặng Văn Tâm

Chuyên viên

tamdv@ubnd.nghean.gov.vn

 

TRUNG TÂM TIN HỌC CÔNG BÁO

1

Đặng Tuấn Anh

Giám đốc

02383833425

anhdt@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Giám đốc

02383844904

huongntt@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Trần Thị Thanh Hà

Chuyên viên

02383847639

hattt@ubnd.nghean.gov.vn

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

1

Thái Thị Thu Hương

Phó phòng

02388601006

hungnd@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Anh Hoa

Phó phòng

02383844522

hoanta@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Trần Thị Thu Anh

Văn thư

anhntt@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Trần Thị Quỳnh Trang

Văn thư

trangttt@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Lê Ngọc Thành

Văn thư

thanhln@ubnd.nghean.gov.vn

 

6

Lê Na

Văn thư

nal@ubnd.nghean.gov.vn

 

7

Tạ Phương Thanh

Văn thư

thanhtp@ubnd.nghean.gov.vn

 

8

Vũ Thị Hương

Đánh máy, photo

02383686456

huongvt@ubnd.nghean.gov.vn

 

9

Ng. Thị Huyền Linh

Lưu trữ viên

 

linhnth@ubnd.nghean.gov.vn

 

PHÒNG QUẢN TRỊ

1

Trần Thị Tuyết Mai

Trưởng phòng

02383840425

maittt@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Vũ Hiếu

Phó phòng

02383845811

hieuv@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Phạm Thị Ca

Phó phòng  (KT trưởng)

02383840418

capt@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Nguyễn Thanh Tùng

BQL Toà nhà

02383840422

tungnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Lê Thị Dung

Kế toán

 

dunglt@ubnd.nghean.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Thuỷ Phương

Thủ quỹ

02383842099

phuongntt@ubnd.nghean.gov.vn

 

7

Lễ tân

 

02383567598

 

 

8

Đội xe

 

02383844765

 

 

PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng

02383668789

binhntt@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Hương

Phó phòng

02383846418

huongnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên viên

02388695699

tuannm@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Tăng Thị Vân

Chuyên viên

 

vantt@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Nguyễn Xuân Nam

Chuyên viên

 

namnx@ubnd.nghean.gov.vn

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Lê Văn Tân

Giám đốc

02383557565

tanlv@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Lê Thị Hương Thủy

Phó Giám đốc

02388646677

thuylth@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Bắc

Chuyên viên

02383591686

bacnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Phan Thị Quỳnh

Chuyên viên

quynhpt@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Ng. Thị Kim Oanh

Chuyên viên

oanhntk@ubnd.nghean.gov.vn

 

6

Hồ Thị Thương Huyền

Chuyên viên

huyenhtt@ubnd.nghean.gov.vn

 

7

Chu Thị Phương Thúy

Chuyên viên

thuyctp@ubnd.nghean.gov.vn

 

8

Phạm Thị Thu Huyền

Chuyên viên

02383561999

huyenptt@ubnd.nghean.gov.vn

 

9

Vũ Đức Chính

Chuyên viên

chinhvd@ubnd.nghean.gov.vn

 

10

Phạm Thị Lê

Kế toán

02383512668

lept@ubnd.nghean.gov.vn

 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

1

Đào Quang Thiền

Giám đốc

0889391818

thiendq@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Nguyễn Đình Mỹ

Phó Giám đốc

mynd@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Nguyễn Trọng Dũng

Chuyên viên

dungnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Trương Minh Quân

Chuyên viên

quantm@ubnd.nghean.gov.vn

 

5

Nguyễn Ngọc Hải

Chuyên viên

hainn@ubnd.nghean.gov.vn

 

6

Ng. Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenntt@ubnd.nghean.gov.vn

 

7

Lê Thị Hạnh

Chuyên viên

hanhlt@ubnd.nghean.gov.vn

 

 


 |  Đầu trang