Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Tập huấn triển khai phần mềm hệ thống theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của tỉnh (22/10/2019 10:39 AM)

Sáng nay (22/10), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm hệ thống theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của tỉnh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Quang Thiền – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo, trưởng phòng chuyên môn, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các sở, ngành; đại diện lãnh đạo cán bộ phụ trách công nghệ thông tin UBND huyện, thành phố, thị xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phần mềm hệ thống theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của tỉnh nhằm quản lý các hoạt động chỉ đạo điều hành từ lãnh đạo cấp trên (bao gồm các tiêu chí yêu cầu xử lý, quá trình luồng xử lý, các phản hồi trao đổi về yêu cầu xử lý, tiến độ, trạng thái xử lý...); chỉ đạo điều hành đối với các đơn vị không sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành mà VNPT xây dựng. Phần mềm có hệ thống cảnh báo và nhắc việc để không bị chậm hoặc quên việc; có cái nhìn tổng thể về toàn bộ công việc được giao để dễ dàng xếp lịch làm việc phù hợp; dễ dàng biết được vai trò và nhiệm vụ của những người phối hợp để trao đổi và tham khảo; chỉ đạo được nội bộ hoặc ngoài đơn vị.

Hiện nay, việc xây dựng phần mềm đã hoàn thành, được tích hợp trên hệ thống VNPT-iOffice của tỉnh và chính thức triển khai ứng dụng trong toàn tỉnh từ ngày 01/11/2019. Để vận hành và phát huy hiệu quả ứng dụng phần mềm, trong 4 ngày từ 22 – 25/10/2019, các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã sẽ được VNPT Nghệ An hướng dẫn, tập huấn ứng dụng hệ thống.

Đồng chí Đào Quang Thiền – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Thiền – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm hệ thống theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của tỉnh xuất phát từ nhu cầu thực tế, cần có công cụ để theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Phần mềm được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; đảm bảo các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được liên tục, thông suốt…

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Nghệ An trong công tác triển khai ứng dụng, quản lý phần mềm được tích hợp trên hệ thống VNPT-iOffice của tỉnh. Ngay sau khi Phần mềm đưa vào hoạt động, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đạt kết quả, hiệu quả cao trong xử lý các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Kim Oanh

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: