Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
 
 

Văn bản Công văn về việc phản ánh, kiến nghị của công dân Cao Khắc Liên về thực hiện quy định hành chính
Số/Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành Nov 13, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Công văn về việc phản ánh, kiến nghị của công dân Cao Khắc Liên về thực hiện quy định hành chính
Nội dung

Tài liệu đính kèm