Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         6800
Lượt truy cập thứ:  34590158
Văn phòng UBND tỉnh
Lượt truy cập thứ:   287415
 
 
 
Quyết định số 671/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huyền, trú tại Khối 16, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (lần 2)
 
Quyết định số 671/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huyền, trú tại Khối 16, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (lần 2) (02/03/2018 07:59 AM)
Nội dung Quyết định 671 tại đây
 
 |  Đầu trang