Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
UBND cấp huyện khẩn trương xử lý, đình chỉ hoạt động của các bến thuỷ nội địa chưa được cấp phép
 
UBND cấp huyện khẩn trương xử lý, đình chỉ hoạt động của các bến thuỷ nội địa chưa được cấp phép (10/09/2019 04:33 PM)

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6207/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi và hoạt động của bến thuỷ nội địa. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện khẩn trương xử lý, đình chỉ hoạt động của các bến thuỷ nội địa chưa được cấp phép.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi và hoạt động của các bến thuỷ nội địa trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4042/STNMT-KS ngày 24/7/2019.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp tình hình và báo cáo về các bãi tập kết, bãi thải và mặt bằng xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ khai thác khoáng sản đã có của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn; hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thuê đất làm bãi tập kết, bãi thải và mặt bằng xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ khai thác khoáng sản trên địa bàn,...

Công an tỉnh chỉ đạo đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn; hỗ trợ các lực lượng để giải toả các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn các huyện và thành phố Vinh; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

Sở Xây dựng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết bến thuỷ nội địa theo đúng quy định hiện hành. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa đối với các khu vực đủ điều kiện theo quy định.

Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, phòng chống gian lận thương mại trong lĩnh vực khoáng sản. Cục thuế tỉnh tăng cường công tác quản lý thu thuế; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có hành vi vi phạm pháp luật về thuế; tham mưu UBND tỉnh xử lý về thuế đối với hành vi khai thác, tàng trữ, kinh doanh khoáng sản theo quy định pháp luật.

UBND cấp huyện thống kê, kiểm kê, quản lý toàn bộ số tàu, thuyền, bến bãi, số lao động tham gia khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn, phát hiện xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tổ chức thực hiện ký cam kết quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản; tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc nhận được tin báo. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài hoặc nhận được thông tin phản ánh để đề nghị xử lý nhưng cố tình chậm trễ không kịp thời triển khai; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành các hồ sơ thủ tục để được cấp giấy phép bến thuỷ đối với các khu vực đủ điều kiện; kiên quyết đình chỉ, giải toả hoạt động của các bãi kinh doanh cát, sỏi trái phép.

Tại công văn này, UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương xử lý, đình chỉ hoạt động của các bến thuỷ nội địa chưa được cấp phép; chấm dứt, giải toả hoàn toàn hoạt động của các bến thuỷ nội địa không nằm trong quy hoạch trước ngày 15/10/2019. Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc; đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20 hàng tháng để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ theo quy định.

H.B (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>