Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Triển khai công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước đầy đủ, đúng quy định
 
Triển khai công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước đầy đủ, đúng quy định (22/05/2020 04:51 PM)

Tại Công văn số 2937/UBND-KT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa giao Sở Tài chính chỉ đạo các doanh nghiệp liên quan triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Cũng tại Công văn này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 3324/VPCP-DMDN; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Theo đó, tại Công văn số 3324/VPCP-DMDN về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao các bộ, ngành UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, công khai các nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của mình và gửi về Bộ KH&ĐT để đăng tải trên địa chỉ http:///www.business.gov.vn để tăng cường công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của người dân và xã hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, chỉ đạo người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trực thuộc nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác công bố thông tin: Xây dựng chính sách hoặc quy định nội bộ về công bố thông tin, xác định trách nhiệm cá nhân tham gia vào việc công bố thông tin trong doanh nghiệp nhà nước.

Kim Oanh (Tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>