Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
 
 
Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng sạt lở tại huyện Đô Lương và Hưng Nguyên
 
Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng sạt lở tại huyện Đô Lương và Hưng Nguyên (20/07/2021 09:23 PM)

Tại Công văn số 4873/UBND-NN ngày 15/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao UBND các huyện Đô Lương, Hưng Nguyên khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2412/SNN-TL; kịp thời báo cáo, đề xuất các sở, ngành xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo thẩm quyền để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Tại Văn bản số 2412/SNN-TL ngày 7/7 của Sở Nông nghiệp và PTNT về giải pháp xử lý sạt lở đất một số khu vực trên địa bàn huyện Đô Lương và Hưng Nguyên. Qua kiểm tra một số khu vực sạt lở đất tại huyện Đô Lương, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh một số giải pháp trước mắt và lâu dài để xử lý sạt lở tại 02 điểm Rú Bãi Tắc, xóm Thịnh Tâm, xã Thịnh Sơn và Rú Chộ Bùi, xóm 2, xã Quang Sơn. Sau khi xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT,  ngày 11/3/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí, trong đó đã hỗ trợ huyện Đô Lương nguồn kinh phí để xử lý sạt lở tại rú Bãi Tắc, xóm Thịnh Tâm, xã Thịnh Sơn đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Đối với điểm sạt lở đất tại rú Chộ Bùi, xóm 2, xã Quang Sơn, ngày 02/6/2021, Chi cục Thủy lợi đã có buổi làm việc với UBND huyện Đô Lương và trực tiếp kiểm tra thực địa tại rú Chộ Bùi, xã Quang Sơn. Sau khi thảo luận, UBND huyện Đô Lương đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện cắt hạ, chống sạt lở, tận thu đất, đá tại rú Chộ Bùi, xóm 2, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. 

Tại huyện Hưng Nguyên, qua kiểm tra khu vực sạt lở đất tại núi Cấm thuộc dãy núi Đại Huệ, địa bàn xã Hưng Tây, Sở Nông nghiệp và PTNT, cho biết, hiện nay, người dân đã trồng xen giắm cây tràm tại khu vực này và đã có các loại cây thực bì bản địa mọc xen lẫn trên bề mặt lớp sạt như cây chổi trên, cỏ dại, cây guột (cây vọt). 

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân tại các khu vực bị sạt lở ở huyện Đô Lương và Hưng Nguyên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Đô Lương khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh có ý kiến về chủ trương thực hiện cắt hạ, chống sạt lở, tận thu đất, đá tại rú Chộ Bùi, xóm 2, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Đồng thời, giao UBND huyện làm chủ đầu tư để thực hiện cắt hạ, chống sạt lở tại Rú Chộ Bùi, xóm 2, xã Quang Sơn (sau khi có chủ trương đồng ý của UBND tỉnh). Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn tận thu đất, đá trong quá trình thi công và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế tài nguyên môi trường theo quy định. 

Đối với khu vực sạt lở tại núi Cấm thuộc dãy núi Đại Huệ, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Hưng Nguyên chủ trì tuyển chọn đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện khảo sát, đánh giá nguyên nhân sạt lở và đề xuất phương án xử lý đảm bảo an toàn, ổn định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định mức, kinh phí đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tham mưu nguồn vốn để thực hiện.

Kim Oanh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>