Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
6 tháng đầu năm, Nghệ An đã xử phạt 6.259 vụ vi phạm hành chính
 
6 tháng đầu năm, Nghệ An đã xử phạt 6.259 vụ vi phạm hành chính (12/08/2019 04:35 PM)

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức năng đã xử phạt 6.259 vụ vi phạm hành chính, với 6.918 đối tượng, thu phạt trên 14 tỷ đồng.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền, trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao đã tích cực tham mưu, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để kịp thời triển khai các nội dung quan trọng, đảm bảo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thống nhất, có hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị đã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ áp dụng pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nhiều phương thức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ để phát huy hiệu quả vai trò của công tác này. Các hình thức tuyên truyền được tổ chức phong phú, phù hợp về nội dung và đối tượng như: Tuyên truyền phổ biến qua hội nghị, qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng…

Trong 6 tháng, các sở, ban, ngành đã tổ chức được 81 hội nghị tập huấn với hơn 16.800 lượt người tham gia; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng xây dựng 126 phóng sự, đăng tải hơn 13.860 tin bài và nhiều tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng được các ngành quan tâm. Trong thời gian qua, Đoàn liên ngành đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, việc áp dụng các quy định pháp luật, thực hiện quy trình, thủ tục, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; Công an cấp huyện, xã; Chủ tịch UBND cấp huyện, xã tại các huyện Yên Thành, Quế Phong. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã xử phạt 6.259 vụ vi phạm hành chính với 6.918 đối tượng, thu phạt trên 14 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính vẫn còn những khó khăn, vướng mắc từ các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Trước hết, về khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật, từ điều 38 đến điều 51 Luật xử lý Vi phạm hành chính quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị giới hạn theo thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp dưới bị dồn lên cơ quan cấp trên để giải quyết nên không bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng trong công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng. Hiện nay, bộ máy hoạt động của một số lực lượng đã được tổ chức lại, do đó, có sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức, tên gọi hiện có dẫn đến những khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền xử phạt trong thực tiễn áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Luật xử lý vi phạm hành chính cũng quy định về trách nhiệm người có thẩm quyền về thời hạn áp dụng thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính “Quá thời hạn này mà không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng lại cho thấy, thời hạn này chỉ phù hợp đối với việc xử lý tang vật là tiền, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý mà không phù hợp với những trường hợp tang vật, phương tiện phải tổ chức bán đấu giá được quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính. Bởi thông thường, để thực hiện theo quy trình bán đấu giá tài sản phải tốn một khoản thời gian khá lâu để giám định, định giá xác định giá trị tang  vật, phương tiện do phải nhờ chuyên gia, Hội đồng định giá thực hiện. Luật xử lý vi phạm hành chính cần quy định có sự phân biệt về thời hạn giữa các loại tang vật, phương tiện bị tịch thu cần phải xử lý…

Bên cạnh đó, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính chưa cao, lực lượng tuyên truyền còn mỏng và không đồng đều; sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính đôi lúc còn chưa chặt chẽ, mất nhiều thời gian trao đổi thông tin, tài liệu…

Trong thời gian tới, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với Bộ Luật hình sự năm 2015; ban hành kịp thời Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để hình thành cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm thống nhất, minh bạch và công bằng. Đồng thời, sớm xây dựng phần mềm hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo việc cập nhật thông tin, theo dõi, thống kê trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…

 

T.H (Tổng hợp)

(Nguồn: Báo cáo 466/BC-UBND ngày 1/8/2019 về kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>