Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Nghệ An tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
 
Nghệ An tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 (22/05/2020 04:00 PM)

Nhằm đảm bảo số lượng, đúng cơ cấu ngạch công chức và vị trí việc làm để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND về Thi tuyển công chức năm 2020.

Theo đó, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển là người có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Về trình độ đào tạo phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đồng thời, có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Những người không được đăng ký dự tuyển công chức gồm: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Những người dự tuyển công chức phải dự thi đủ các môn thi được thực hiện theo 2 vòng thi. Vòng 1 là thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính gồm 02 phần thi, phần thứ nhất là thi Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút. Phần thứ hai là phần thi Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định tại khoản 1 mục này.

Vòng 2 là thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Nội dung thi gồm kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng bằng hình thức thi viết. Thời gian thi 180 phút.

Theo kế hoạch, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 18/6/2020. Mỗi thí sinh dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc Sở Nội vụ hoặc gửi theo đường bưu chính. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

UBND tỉnh giao Hội đồng thi tuyển công chức thành lập các Ban giúp việc để tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức; lập Kế hoạch chi tiết việc tổ chức thực hiện, thời gian địa điểm ôn tập và tổ chức thi, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người được biết và thực hiện; tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tổ chức thi tuyển công chức theo đúng quy định.

Sở Nội vụ tham mưu giúp Hội đồng thi tuyển về tổ chức, thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức; có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện, lịch tổ chức thi tuyển công chức, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

Đồng thời, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển công chức; Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức; Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển công chức sau khi có Quyết định công nhận kết quả thi tuyển của UBND tỉnh; tổ chức thu lệ phí thi tuyển; quản lý và sử dụng kinh phí được cấp để phục vụ cho công tác thi tuyển theo quy định.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo công khai các nội dung của kỳ thi tuyển tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có chỉ tiêu tuyển dụng; nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí thi tuyển, tổng hợp danh sách những người nộp phiếu đăng ký thi tuyển báo cáo Hội đồng thi tuyển (qua Sở Nội vụ).

H.B (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>