Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2019 - 2020
 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2019 - 2020 (10/09/2019 03:07 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6136/UBND-VX gửi các Sở: GD&ĐT, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành, thị; các đơn vị: BHXH tỉnh, UB MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh về việc triển khai chỉ tiêu đảm bảo năm học 2019-2020 có 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia BHYT.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 30/6/2019, số học sinh, sinh viên toàn tỉnh tham gia BHYT đạt 96,05%. Một số địa phương tổ chức tốt việc triển khai BHYT học sinh, sinh viên như: huyện Quế Phong (100%), Quỳ Châu (100%), Tương Dương (100%), Kỳ Sơn (100%), Nam Đàn (100%), Quỳ Hợp (99,98%), Thị xã Thái Hòa (98,93%)…

Để phấn đấu năm học 2019 - 2020 có 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia BHYT, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành, thị, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt mục tiêu năm học 2019-2020 đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT…

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới học sinh và cha, mẹ học sinh chính sách, pháp luật về BHYT và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh; chỉ đạo, quán triệt các cơ sở giáo dục đưa khoản thu BHYT học sinh vào các khoản thu bắt buộc đầu năm học; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT học sinh, đồng thời có hình thức xử lý kịp thời đối với những trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng, trong đó quan tâm chỉ đạo đảm bảo công tác khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên; phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHYT, mục tiêu BHYT toàn dân, trong đó có mục tiêu đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; phối hợp với ngành GD&ĐT củng cố và phát triển cơ sở y tế trường học, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế trường học…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở TT&TT, UBMTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn và Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các đối tượng HS-SV trong việc tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các quy định hiện hành; nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của học sinh, sinh viên trong các nhà trường… để thực hiện thành công mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

N.B (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>