Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019
 
Tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 (10/01/2019 04:21 PM)

Ngày 8/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 với chủ đề: “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

Theo đó, các hoạt động của Ngày Quyền của người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức, thực hiện suốt cả năm 2019 và tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh, tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường; tập trung tổ chức trong tháng 3/2019 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5/2019.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 bao gồm: Tổ chức tuần hành, diễu hành tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; tổ chức treo băng rôn, ba-nơ khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019; tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền người tiêu dùng; phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tổ chức Đại hội đại biểu Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Nghệ An…

Theo kế hoạch, dự kiến tháng 4/2019 sẽ tổng kết chương trình các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng.

Để tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các hiệp hội và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công thương và cơ quan liên quan tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019; chủ trì xây dựng kế hoạch của Hội để triển khai thực hiện.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị thực hiện nhiệm vụ và dựa vào tình hình thực tế tại địa phương tổ chức thực hiện, tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 thiết thực, hiệu quả. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.

T.H (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>