Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2011-2015 trên địa bàn tỉnh
 
Điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2011-2015 trên địa bàn tỉnh (11/01/2019 04:32 PM)

Ngày 8/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2011-2015 trên địa bàn tỉnh. Các nội dung khác thuộc đề án giữ nguyên theo Quyết định số 6198/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh.

Theo đó, tổng số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ tự nguyện đăng ký vay vốn làm nhà ở trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg là 17.461 hộ. Số hộ này được phân loại theo thứ tự ưu tiên như sau: Có 2.801 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật); 9.826 hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; 27 hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; 1.100 hộ gia đình đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn; 968 hộ gia đình đang sinh sống tại các vùng khó khăn; 6 hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2018/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ…

Trong tổng số 17.461 hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ tự nguyện đăng ký vay vốn làm nhà ở phân bố ở 19 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; trong đó huyện Tương Dương dẫn đầu với 2.024 hộ, huyện Con Cuông 1.890 hộ, huyện Yên Thành 1.623 hộ, huyện Quế Phong 1.588 hộ, huyện Quỳ Châu 1.556 hộ, huyện Quỳ Hợp 1.267 hộ, huyện Kỳ Sơn 1.078 hộ, huyện Thanh Chương 995 hộ, huyện Diễn Châu 984 hộ, huyện Nghĩa Đàn 947 hộ…

Tổng số vốn cần có để thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2011-2015 trên địa bàn tỉnh là 438,764 tỷ đồng; trong đó vốn vay tín dụng ưu đãi 436,525 tỷ đồng và 2,239 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể thực hiện Đề án hiệu quả, đúng kế hoạch. Giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Đề án đúng quy định hiện hành.

P.V (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>