Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
 
 
UBND tỉnh ủy quyền 4 nội dung ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cho Sở Văn hóa và Thể thao quản lý
 
UBND tỉnh ủy quyền 4 nội dung ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cho Sở Văn hóa và Thể thao quản lý (21/07/2021 08:25 AM)

Tại Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 16/7, UBND tỉnh ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh cho Sở Văn hóa và Thể thao ở 4 nội dung.

Theo đó, 4 nội dung UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao được quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bao gồm:

1. Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Theo thẩm quyền quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9, Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức biểu diễn tiếp nhận thông báo của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế).

2. Chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh (Theo thẩm quyền quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn quản lý).

3. Chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn (Theo thẩm quyền quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 13, Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan được tổ chức trên địa bàn quản lý)

4. Tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại (Theo thẩm quyền quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 23, Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì Bản ghi âm, ghi hình của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương (là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật này) nộp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)).

Tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước 4 nội dung trên kể từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2025.

PQ (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>