Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trên địa bàn
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trên địa bàn (13/08/2019 03:39 PM)

Là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kết luận thanh tra số 471/KL-UBND ngày 5/8 về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính của 10 dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An đã thường xuyên quan tâm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày một tốt hơn. Các sở, ngành và địa phương đã tích cực triển khai và có những giải pháp hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp then chốt để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện một số thủ tục hành chính tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện còn chậm, gây khó khăn cho nhà đầu tư.

Để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra thủ tục hành chính 10 dự án đầu tư bao gồm: Dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc; Dự án Khu dân cư du lịch và dịch vụ Cửa Cờn tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai; Dự án Tổ hợp khách sạn và Trung tâm thương mại Artimex tại số 54, đường Nguyễn Trãi; Dự án Chung cư VinhPlaza tại số 3, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu; Dự án Cải tạo khu A, Khu Chung cư Quang Trung, tp Vinh; Dự án Chung cư Biệt thự liền kề Trường Thành 2 tại khối 5, phường Trường Thi, thành phố Vinh; Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương; Tổ hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà; Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn; Dự án trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ kết hợp du lịch Hồ Vệ Vừng tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành.

Qua thanh tra cho thấy, các dự án đều thuộc diện được giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; do các nhà đầu tư trong nước thực hiện đầu tư ngoài khu kinh tế Đông Nam, ngoài các khu công nghiệp. Hiện có 5 dự án đã hoàn thành cơ bản các thủ tục hành chính, hiện nay đang có một số vướng mắc trong quá trình thực hiện; 05 dự án đang trong quá trình thực hiện bước chấp thuận chủ trương và thực hiện các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có phản ánh về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đầu tư chậm là có cơ sở, trong đó có nhiều thủ tục chậm kéo dài. Nguyên nhân do việc phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa tốt, chưa logic, thiếu chặt chẽ ở một số khâu; quy trình giải quyết thủ tục ở cấp huyện, cấp xã cần thông qua cấp uỷ; một số thủ tục tham mưu của các sở, ngành chưa đúng, có sai sót, dẫn đến phải thu hồi, huỷ bỏ văn bản;…

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, giải quyết thủ tục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị có liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về năm cải cách hành chính; tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cán bộ có vi phạm. Cùng với đó, bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có trình độ chuyên môn phù hợp để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân doanh nghiệp đảm bảo thuận lợi, chuyển đến các cơ quan thẩm định, tham mưu đảm bảo kịp thời; kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ tham mưu có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu pháp luật sâu rộng nhiều lĩnh vực, để tham mưu giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, đảm bảo thời gian.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường cung cấp, ứng dụng hệ thống một cửa điện tử liên thông và cổng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp; đảm bảo việc nộp hồ sơ phải thực hiện thông qua cơ chế một cửa để tránh tình trạng nhận hồ sơ trực tiếp; chuẩn hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính thực hiện liên thông, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị thụ lý hồ sơ.

H.B (Tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>