Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (22/05/2020 08:16 PM)

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/5 ban hành Quy chế thi đua khen thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy chế này quy định hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua; nguyên tắc, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; tặng Trướng các loại; hoạt động cụm, khối thi đua và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; thẩm quyền quyết định khen thưởng; việc trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; hiệp y khen thưởng; quyền lợi của tập thể, cá nhân được khen thưởng và việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan Đảng; các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã; các Trường đại học, cao đẳng; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia phong trào thi đua của tỉnh; tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp; tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các cá nhân có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài ra các tập thể và cá nhân ở các địa phương khác; người Việt Nam làm việc, học tập, định cư ở nước ngoài; người nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài có công lao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An được áp dụng quy chế này.

Quy chế đã đưa ra 2 nguyên tắc về thi đua, đó là: Tự nguyện, tự giác, công khai; đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Quy chế cũng quy định 11 nguyên tắc khen thưởng, trong đó, đáng chú ý là khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng hoặc tập thể có tỷ lệ nữ nhiều hơn. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc theo cụm, khối thi đua để phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua.

PQ (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>