Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Quyết tâm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu vụ Đông năm 2019
 
Quyết tâm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu vụ Đông năm 2019 (13/08/2019 01:38 PM)

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 8/8 về việc yêu cầu tập trung chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2019.

Để sản xuất vụ Đông năm 2019 đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các các địa phương căn cứ Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành, kết quả sản xuất vụ Hè thu năm 2019 và đặc điểm về đất đai, khí hậu của địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện, đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết để bố trí các loại cây trồng phù hợp, khép kín diện tích. Cùng với đó, ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019 và thành lập Ban chỉ đạo sản xuất của các địa phương; phân công lãnh đạo UBND huyện và cán bộ chuyên môn các phòng, ban có liên quan chỉ đạo cụ thể ở từng cụm xã, từng xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân tích cực sản xuất, thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, bố trí thời vụ, cây trồng hợp lý trên từng chất đất để né tránh thiên tai, nhằm giảm thiểu về thiệt hại, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, kích thích thị trường tiêu thị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn xây dựng phương án, cử cán bộ xuống cơ sở để phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cho nông dân sản xuất, phòng trừ sâu bệnh… Cùng với đó, thành lập các đoàn kiểm tra sản xuất vụ Đông năm 2019; phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành, thị làm tốt công tác quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật… giúp nông dân yên tâm sản xuất. Đồng thời nắm bắt thông tin, đề xuất của nông dân để xử lý các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở nhằm thực hiện tốt Đề án sản xuất trồng trọt vụ Đông 2019 đã đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tích cực sản xuất vụ Đông, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, khắc phục thiên tai, phòng trừ sâu bệnh; theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, nhất là tình hình về mưa bão, nguy cơ lũ lụt, rét đậm, rét hạt và các diễn biến bất thường khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, kịp thời tham mưu, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết bất lợi, tránh để thiệt hại trên cây trồng, vật nuôi.

Sở Tài chính phối hợp với Sở NN&PTNT tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018, Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh kịp thời, đúng quy định.

Các nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT thống nhất kế hoạch xả nước gắn với nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất vụ Đông vùng hạ du…

Tại Chỉ thị này, UBND tỉnh cũng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể cho Sở Công thương, Sở KH&CN, các cơ quan báo đài…

Phan Quỳnh (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>