Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
UBND tỉnh ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy
 
UBND tỉnh ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy (14/02/2020 04:37 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 629/UBND-CN ngày 12/2 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 về gửi, nhận văn bản điện tử và Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể, danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước gồm: Đối với văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Quyết định của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Các văn bản này chỉ gửi bản giấy đến cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Đối với văn bản hành chính, bao gồm: Nghị quyết (cá biệt), Quyết định (cá biệt), Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự báo, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Công điện, Giấy ủy quyền, Giấy mời, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo.

Tuy nhiên, danh mục các văn bản trên không áp dụng đối với các loại văn bản sau: Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa (như bản vẽ thiết kế, bản đồ, ấn phẩm, vật phẩm…); Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch, tài chính, tổ chức, bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

Tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ban hành danh mục điện tử gửi kèm bản giấy (quy định tại Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ggày 12/7/2018) đối chiếu với danh mục này để triển khai cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo danh mục đã ban hành.

P.V (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>