Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Triển khai thực hiện “Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
Triển khai thực hiện “Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An (13/08/2019 08:00 AM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 9/8 về việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”, trên địa bàn nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển Giáo dục mầm non tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Một giờ học của trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Đô Lương - Ảnh: Nguồn Báo Nghệ An

Theo đó, về quy mô, mạng lưới trường lớp: Ổn định quy mô mỗi xã, phường, thị trấn có một trường mầm non công lập nhằm thực hiện vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi và đảm bảo an sinh xã hội trong lĩnh vực Giáo dục mầm non (GDMN), đồng thời phát triển hệ thống trường, lớp mầm non ngoài công lập đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ của nhân dân, nhất là vùng đô thị, khu công nghiệp, đông dân cư.

Đến năm 2025 cả tỉnh có 70 trường mầm non tư thục, 275 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tư thục ở các địa bàn có điều kiện; toàn tỉnh huy động 33% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 96% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến các cơ sở giáo dục mầm non (CSGDMN); trong đó trẻ ở các CSGDMN ngoài công lập chiếm 40% ở vùng có khả năng xã hội hóa cao (vùng đô thị, khu công nghiệp tập trung), chung cả tỉnh đạt 15%.

100% trẻ mầm non được học 2 buổi/ngày, bán trú; 100% trẻ trong các CSGDMN được tổ chức theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thnhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm; khống chế và giảm tỷ lệ trẻ thừa cân - béo phì ở mức dưới 0,3%;

100% nhóm, lớp có phòng học riêng; nâng tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 80%; không còn phòng học tạm, phòng học mượn; 100% lớp học được trang bị đủ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định. Có ít nhất 75% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kim định chất lượng giáo dục, trong đó 70% trường mầm non đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn quốc gia. Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp; nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi.

Hàng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý đạt chuẩn hiệu trưởng CSGDMN từ mức khá trở lên, trong đó ít nhất 50% đạt mức tốt. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh đảm bảo đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định; có ít nhất 95% giáo viên có trình độ đào tạo từ CĐSP trở lên, trong đó trình độ ĐHSP đạt từ 60% trở lên; ít nhất 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên. 

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị phát triển quy mô trường lớp, tăng tỷ lệ huy động trẻ. Tiến hành sáp nhập các trường mầm non công lập có quy mô dưới 09 nhóm, lớp phù hợp với lộ trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch của tỉnh. Từ năm học 2021- 2022, đối với các đơn vị cấp xã vùng có điều kiện xã hội hóa có từ 02 trường mầm non công lập trở lên, chỉ giữ lại 01 trường công lập để thực hiện nhiệm vụ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, số trường còn lại chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; khuyến khích xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng trường mầm non chất lượng cao, nhất là các trường ngoài công lập…

Đầu tư nguồn lực tài chính cho Giáo dục mầm non và thực hiện vững chắc mục tiêu PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi ở khu vực miền núi, biên giới và vùng bãi ngang ven biển; từng bước giao quyền tự chủ về chi thường xuyên và trách nhiệm giải trình cho các CSGDMN công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở những nơi có điều kiện; Đến năm 2025 chuyển 20% số trường mầm non công lập vùng có khả năng xã hội hóa cao sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; ban hành quy định các dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách Nhà nước, các CSGDMN công lập được thỏa thuận về mức thu trên cơ sở tự nguyện tham gia của cha mẹ trẻ để đảm bảo chi phí hoạt động…

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thông qua việc đưa mục tiêu phát triển giáo dục mầm non vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non; đẩy mạnh công tác thanh tra hành chính nhằm ngăn ngừa các sai phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo đối với các CSGDMN…

Thực hiện Chương trình GDMN 2 buổi/ngày đối với tất cả trẻ đến trường; chuẩn bị đủ điều kiện cần thiết về CSVC, thiết bị giáo dục và đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình GDMN mới; Triển khai có hiệu quả việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn; Nghiên cứu, vận dụng để lựa chọn các phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương; Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện đối với trẻ...

UBND tỉnh đề ra lộ trình thực hiện kế hoạch như sau: Giai đoạn 2019 - 2020: Ổn định quy mô phát triển công lập; mở rộng mạng lưới các trường, lớp ngoài công lập; tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp; củng cố kết quả PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi; đảm bảo cơ bản đủ số lượng giáo viên theo quy định; cơ bản đủ phòng học và thiết bị giáo dục tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành đối với giáo viên và trẻ mầm non.

Giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển mạng lưới cơ sở GDMN theo hướng đa dạng hóa, xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ của nhân dân, nhất là khu đô thị, khu công nghiệp và các địa phương có điều kiện xã hội hóa cao; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã báo cáo về Sở GD&ĐT để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét.

N.B (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>