Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
UBND tỉnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
 
UBND tỉnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (10/09/2019 03:58 PM)

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Công văn 6198/UBND-VX yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thành, thị nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Công văn nêu rõ: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những chủ trương, chính sách hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa; trong đó, việc xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 263/480 xã có thiết chế đạt chuẩn (đạt 54,7%); có 5.573/5.886 thôn có thiết chế văn hóa, thể thao (đạt 94,6%).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; một số thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là nhà văn hóa thôn quy mô nhỏ, xây dựng ở xa khu dân cư không đủ điều kiện hoạt động hoặc ít hoạt động…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và UBND các huyện, thành, thị cần quan tâm chỉ đạo công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện đến cơ sở; quy hoạch quỹ đất, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở các khu công nghiệp; nhà thiếu nhi cấp huyện; các xã, thôn còn gặp khó khăn hiện chưa có nhà văn hóa, sân vận động, thể thao để sớm thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các xã, thôn nằm trong lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính thì sau khi sáp nhập, trước mắt địa phương đó sử dụng đất và các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có. Các địa phương cần có lộ trình cụ thể theo hướng quy hoạch và quản lý quy hoạch quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở ở vị trí thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân; đầu tư xây dựng mới Trung tâm văn hóa – thể thao xã, nhà văn hóa – khu thể thao thôn kiến trúc phù hợp với vùng miền, dân tộc, đảm bảo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đối với các địa phương không có điều kiện quy hoạch, xây dựng mới thì rà soát thiết chế văn hóa, thể thao hiện có của các xã, thôn được sáp nhập để mở rộng khuôn viên, quy mô xây dựng, cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện các thiết chế hiện có đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động của nhân dân ở cơ sở.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần ưu tiên nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch nông thôn mới, phân bố dân cư…; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế và ban hành các cơ chế, chính sách về xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng và tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao tại cấp xã, thôn, các điểm vui chơi trẻ em, thiết chế văn hóa – thể thao ở các khu công nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan, đơn vị cần đổi mới, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động có chất lượng tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; bố trí ngân sách cấp huyện và cấp xã đảm bảo cân đối, phân bổ hàng năm theo tỷ lệ chi ngân sách hợp lý trong tổng chi ngân sách địa phương; xây dựng và tuyên truyền nhân rộng mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút được đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn….

T.H (tổng hợp)

 

 

 

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>