Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tập trung giải quyết các vấn đề dư luận phản ánh liên quan đến hoạt động cấp nước địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận
 
Tập trung giải quyết các vấn đề dư luận phản ánh liên quan đến hoạt động cấp nước địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận (13/08/2019 03:33 PM)

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đến các Sở, ngành: Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, NN&PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh; Công ty cấp nước Nghệ An và Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam tại Văn bản số 5640/UBND-CN ngày 9/8/2019 của UBND tỉnh.

Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, dư luận nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí đã có nhiều phản ánh về tình trạng Công ty CP Cấp nước Nghệ An mặc dù được UBND tỉnh ban hành quyết định giá tiêu thụ nước sạch có tính chi phí nước thô lấy trực tiếp từ sông Lam nhưng lại bơm nước từ sông Đào để sản xuất cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa bàn TP. Vinh và vùng phụ cận, chất lượng nước sinh hoạt cung cấp cho người dân không đảm bảo, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Dòng sông Đào, nơi Công ty CP Cấp nước Nghệ An có các hoạt động khai thác, sử dụng sản xuất nước sinh hoạt. Ảnh: Nguồn Báo Nghệ An

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Cấp nước Nghệ An dừng việc lấy nước thô từ sông Đào để sản xuất nước sinh hoạt tại 2 Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh; thực hiện lấy nguồn nước thô trực tiếp từ sông Lam để sản xuất nước sạch cấp cho địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận. Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam cung cấp nguồn nước thô từ sông Lam cho 2 Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh đảm bảo đủ công suất và lưu lượng để sản xuất nước sạch.

Sở NN&PTNT chỉ đạo cơ quan chức năng giám sát, quản lý không để Công ty cấp nước Nghệ An lấy nước thô từ sông Đào để sản xuất nước sạch; định kỳ hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến các vấn đề hoạt động cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận. Thành viên Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài chính, NN&PTNT, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Đài PT – TH tỉnh, Báo Nghệ An.

Để chuẩn bị nội dung làm việc của Tổ công tác, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan. Theo đó, Sở TN&MT được giao nghiên cứu, xem xét việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nguồn nước thô cấp cho các nhà máy sản xuất nước sạch; chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng và cơ quan có liên quan kiểm tra việc khai thác, sử dụng nước mặt sông Đào và thực hiện nghĩa vụ phí thủy lợi của Công ty CP cấp nước Nghệ An trong thời gian qua, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra và tham mưu xử lý. Sở Y tế nghiên cứu quy định việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước sạch, tham mưu UBND tỉnh yêu cầu đơn vị cấp nước lắp đặt, đảm bảo việc giám sát, quản lý chất lượng nước sạch thường xuyên, liên tục.

Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra quy trình, máy móc thiết bị, công nghệ xử lý của Công ty CP Cấp nước Nghệ An và Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam để đánh giá về công nghệ, dây chuyền xử lý nước, mức độ khấu hao, khả năng đáp ứng quy chuẩn của các hóa chất được sử dụng… Sở Tài chính nắm bắt thông tin dư luận phản ánh về giá nước, trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh phương pháp tính giá nước một cách sát nhất với thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật; nghiên cứu đề xuất xem có cần kiểm toán các đơn vị liên quan, rà soát lại quy trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An…

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát lại tổng thể quy hoạch cấp nước sạch trên toàn tỉnh, đặc biệt là TP Vinh và vùng phụ cận. Trên cơ sở dân số theo định mức của Nhà nước, tính toán nhu cầu sử dụng, nghiên cứu kỹ Nghị định của Chính phủ về phát triển cấp nước, tính toán công suất các nhà máy hiện tại đủ cung cấp nước sạch cho thành phố đến khi nào, xem xét có chấp thuận các chủ trương đầu tư dự án cấp nước mới hay không để tham mưu UBND tỉnh. Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tổng thể về thực trạng chất lượng, lưu lượng nước sông Đào hiện nay và dự đoán những biến đổi trong giai đoạn tiếp theo để tham mưu UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan trước mắt và lâu dài.

P.V (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>