Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Mở lớp học tiếng Lào cơ bản ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An năm 2020
 
Mở lớp học tiếng Lào cơ bản ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An năm 2020 (22/05/2020 08:02 PM)

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về Mở lớp học tiếng Lào cơ bản ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, giao tiếp bằng tiếng Lào cho cán bộ địa phương các xã biên giới và cán bộ, chiến sỹ ở các đồn Biên phòng khi quan hệ, tiếp xúc với cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang của Lào; góp phần thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và giữa tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh của nước Bạn Lào có chung đường biên giới nói riêng.

UBND tỉnh yêu cầu nội dung, chương trình học tập sát với thực tế nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; quá trình học phải tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Sau khi học phải nắm chắc nội dung và vận dụng vào thực tiễn quá trình công tác có hiệu quả.

Theo kế hoạch, từ tháng 7/2020, tỉnh sẽ tổ chức 3 lớp học tiếng Lào cơ bản tại 03 đồn Biên phòng có cửa khẩu (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Thông Thụ). Thời gian học toàn khóa là 3 tháng.

Mỗi lớp từ 35 đến 40 học viên dành cho các đối tượng gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên các xã biên giới; Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng và lực lượng vũ trang đứng chân tại địa bàn xã biên giới; Các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cửa khẩu (Hải quan, Kiểm dịch thực vật, Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch y tế) và các đối tượng khác như Tiểu thương, Doanh nghiệp, Cư dân biên giới (nếu có nhu cầu).

Để thực hiện tốt kế hoạch, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức lớp học tiếng Lào cho các đối tượng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; kết thúc khóa học tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả chặt chẽ, nghiêm túc và đảm bảo chất lượng.

Chi Cục Kiểm dịch thực vật vùng 6, Chi Cục thú y vùng 3 - Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị tại cửa khẩu cử cán bộ tham gia lớp học tiếng Lào theo chỉ tiêu đề ra.

UBND các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Thanh Chương chỉ đạo các xã biên giới phối hợp với các đồn Biên phòng để mở lớp học tiếng Lào; giao chỉ tiêu, tạo điều kiện cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên tham gia lớp học tiếng Lào.

Kim Oanh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>