Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020
 
Thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 (14/02/2020 04:49 PM)

Để triển khai có hiệu quả việc thi hành pháp luật, ngày 12/02, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện sẽ thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Cụ thể, sẽ theo dõi việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Ngoài  lĩnh vực trên, có thể tổ chức theo dõi thi hành pháp luật các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôc đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch thực hiện việc khảo sát, thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm phát hiện khó khăn, tồn tại, bất cập; Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật; Thu thập, xử lý thông tin tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo vệ môi trườngtrên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phải thực hiện tốt việc theo dõi tình hình thi hành Luật Thi hành án dân sự và tình hình thi hành án pháp luật về đăng ký giao dịch đảm bảo.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của mình trong việc triển khai kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ; gắn kết giữa theo dõi tình hình thi hành pháp luật với xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Phan Quỳnh (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>