Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời việc lắp đặt bảng quảng cáo sai quy định
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời việc lắp đặt bảng quảng cáo sai quy định (11/10/2018 02:31 PM)

Là yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 7581/UBND.VX ngày 10/3/2018 về kiểm tra, xử lý chấn chỉnh việc cấp phép và lắp đặt bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số hiện tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động cấp phép và lắp đặt biển quảng cáo như: Lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy hoạch được duyệt, không có giấy phép xây dựng; lắp đặt không đúng giấy phép xây dựng đã được cấp; không có hồ sơ thông báo hoặc thực hiện không đúng nội dung đã thông báo; viết, đặt biển quảng cáo chưa đúng quy định...

Để chấn chỉnh, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo; tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát các bảng quảng cáo tại địa phương; xử lý nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định pháp luật các bảng quảng cáo có hành vi vi phạm; hoàn thành việc xây dựng, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tại địa phương theo Quyết định số 6544/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 -2025. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh việc cấp phép xây dựng bảng quảng cáo đảm bảo thực hiện đúng quy định; niêm yết công khai quy trình, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đã được phân cấp theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời việc lắp đặt bảng quảng cáo sai quy định và các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường do tỉnh quản lý.

H.B (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>