Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công
 
Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công (04/10/2018 05:20 PM)

Ngày 2/10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 634/KH-UBND về việc khảo sát, học tập kinh nghiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thành lập, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tại tỉnh Bắc Ninh và Hà Tĩnh.

Thông qua việc tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm từ thực tiễn ở các tỉnh Bắc Ninh và Hà Tĩnh về việc thành lập, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công nhằm m cơ sở để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đoàn công tác sẽ khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh.

Đoàn công tác sẽ tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm trong 05 ngày từ ngày 07-11/10/2018. Đoàn công tác sẽ làm việc với Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh và Hà Tĩnh về việc thành lập, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính.

Tại các địa phương, đoàn sẽ tìm hiểu: Quá trình đầu tư, xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công của các tỉnh; tổ chức bộ máy, nhân sự hoạt động tại Trung tâm phục hành chính công; việc tổ chức quản lý, vận hành, kinh phí hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và các sở, ngành liên quan; việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm phục vụ hành chính công; việc kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính; mô hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Kết quả thực hiện trong thời gian qua: Số lượt khách, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết định kỳ)…

Để thực hiện tốt kế hoạch, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo của tỉnh và nội dung học tập kinh nghiệm. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An chủ trì khâu nối với Văn phòng UBND các tỉnh để thống nhất chương trình, nội dung, điều kiện đảm bảo trong quá trình Đoàn đi học tập kinh nghiệm tại các địa phương; xây dựng báo cáo kết quả khảo sát, học tập kinh nghiệm sau khi kết thúc chuyến công tác trình Trưởng đoàn báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Nội vụ xây dựng báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, thực hiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 09 tháng đầu năm và nội dung cần trao đổi, học tập kinh nghiệm gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp.

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2018, kết quả nổi bật về tình hình thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nội dung cần trao đổi, học tập kinh nghiệm gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp. Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư xây dựng báo cáo kết quả xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, kết quả tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 09 tháng đầu năm 2018 và nội dung cần trao đổi, học tập kinh nghiệm gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp.

PT

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>