Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tiếp công dân - Trách nhiệm của người đứng đầu
 
Tiếp công dân - Trách nhiệm của người đứng đầu (18/12/2018 04:22 PM)

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của nước ta. Nhiệm vụ chủ trì, tổ chức thực hiện tiếp công dân gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền, được quy định rõ tại Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các Văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân ngày 17/12

Toàn cảnh buổi tiếp dân

Tiếp công dân để lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến phản hồi của công dân, tổ chức giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân chính là quá trình tiếp thu, kiểm tra soi xét lại quá trình vận hành các chính sách, thực thi các quy định pháp luật của bộ máy Nhà nước mà người dân cho rằng còn bất cập, chưa phù hợp, chưa đúng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Đây là công việc phức tạp, động đến chính sách, bộ máy, cán bộ, hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh chính trị ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mà trong đó bao gồm cả những vấn đề, những hoạt động do chính Thủ trưởng cơ quan đơn vị thực hiện. Bởi vậy để đạt hiệu quả tốt trong quá trình xử lý các ý kiến phản hồi, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì phải đảm bảo việc chỉ đạo, theo dõi xuyên suốt từ khi tiếp dân, quá trình giải quyết, kết luận và tổ chức thực hiện kết luận để có kết quả cuối cùng, đồng thời phải đảm bảo người chủ trì có đầy đủ thẩm quyền để điều hành, huy động mọi nguồn lực tốt nhất của cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết vụ việc; có đủ thẩm quyền để xử lý các bất cập, tiêu cực, sai trái được phát hiện, người đó không ai khác chính là Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp.

Bên cạnh trách nhiệm theo quy định của pháp luật, được tiếp công dân còn là quyền lợi của người đứng đầu. Thông qua việc tiếp công dân, người đứng đầu có cơ hội, tiếp cận được sự phản hồi trực tiếp, chân thực nhất từ công dân đối với tính đúng đắn và hiệu quả thực tế của các chính sách, sự chỉ đạo điều hành của chính mình đưa ra, cũng như phẩm chất, năng lực, hành động, hiệu quả làm việc của những lãnh đạo, cán bộ dưới quyền do mình bổ nhiệm, bố trí. Từ đó người đứng đầu có thể chủ động điều chỉnh, xử lý, sửa sai, làm cho hoạt động của cơ quan đơn vị, lĩnh vực, địa phương do mình phụ trách ngày càng tốt hơn.

Tại Nghệ An, trong thời gian qua công tác tiếp công dân đã được các cấp ủy, Đảng, chính quyền quan tâm, nhiều Chủ tịch UBND cấp huyện đã làm tốt công tác này, thường xuyên chủ trì tiếp công dân định kỳ và đột xuất như thị xã Hoàng Mai, huyện Con Cuông, huyện Thanh Chương... Tuy nhiên, vẫn còn không ít Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu cho cấp phó chủ trì thực hiện, dẫn đến nhiều vụ việc giải quyết kéo dài, chất lượng giải quyết thấp.

Để  khắc phục một bước những hạn chế nêu trên, ngày 16/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 5528/QĐ-UBND quy định về việc tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Theo đó, để đảm bảo hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Chủ trì tiếp công dân định kỳ và đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh là Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành là thành viên tiếp công dân phải trực tiếp tham gia, trường hợp cấp trưởng không thể tham gia vì có lý do đột xuất thì cử cấp phó đi thay nhưng phải báo cáo và được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý.

Chắc chắn, những điều chỉnh nêu trên sẽ mang lại hiệu quả tích cực bước đầu, góp phần chấn chỉnh, khắc phục toàn diện những bất cập trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh để hoạt động này sớm đi vào nề nếp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

 

Ngày 17/12/2018, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12.

Sau khi nghe các công dân trình bày các nội dung kiến nghị, khiếu nại, phản ánh và ý kiến giải trình của một số sở, ngành, cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng giải quyết; làm rõ các nội dung công dân yêu cầu đảm bảo thời gian, đúng quy định pháp luật.

 Thái Minh Tuấn

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>