Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý đối với những cán bộ, nguyên là cán bộ UBND xã Diễn Yên đã để xảy ra sai phạm
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý đối với những cán bộ, nguyên là cán bộ UBND xã Diễn Yên đã để xảy ra sai phạm (28/08/2019 10:13 AM)

Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành Kết luận số 508/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Kết luận nêu rõ: Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 187/UBND-BTD về việc giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, soát xét, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đơn tố cáo ông Đinh Xuân Lộc, nguyên cán bộ địa chính và lãnh đạo UBND xã Diễn Yên bán đất, hợp thức hóa đất đai trái quy định của pháp luật và một số sai phạm khác. Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu kiểm tra, kết luận nhưng công dân không đồng ý, cho rằng có sự bao che cho các cá nhân sai phạm.

Ngày 13/5/2019, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 272/TTR.P5 gửi UBND tỉnh về việc tham mưu giải quyết đơn. Theo đó, đơn vừa có nội dung kiến nghị, phản ánh vừa có nội dung tố cáo nhưng UBND huyện Diễn Châu thành lập đoàn giải quyết kiến nghị, phản ánh là chưa đúng quy trình quy định của pháp luật (07 nội dung); có 02 nội dung đơn là kiến nghị, phản ánh được UBND huyện Diễn Châu trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật; có 01 nội dung phản ánh được UBND huyện Diễn Châu kết luận công dân phản ánh đúng (Dự án mương Cồn Lều, UBND xã Diễn Yên lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) giao ban cán sự xóm 12, xã Diễn Yên đứng tên trên danh nghĩa diện tích đất 64 của hộ gia đình để nhận tiền đền bù và không đưa vào ngân sách xã).

Trước đơn tố cáo của công dân, UBND huyện Diễn Châu đã kết luận: Thu hồi từ UBND xã Diễn Yên số tiền 334.785.000 đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB do UBND xã Diễn Yên lập hồ sơ đề nghị phê duyệt không đúng đối tượng cho 03 hộ dân; đề nghị xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân có sai phạm; đồng thời giao phòng Tài nguyên Môi trường huyện tham mưu UBND huyện lập lại hồ sơ bồi thường, hỗ trợ GPMB đúng đối tượng đối với phần diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án mương Cồn Lều trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

Cùng với đó, có 04 nội dung UBND huyện Diễn Châu kết luận nhưng công dân chưa nhất trí, đơn có nội dung tố cáo rõ ràng nên UBND tỉnh yêu cầu phải được xử lý theo quy trình giải quyết tố cáo.

Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 3937/UBND-TCD về việc giao Thanh tra tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành do Thanh tra tỉnh làm tổ trưởng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính cử cán bộ tham gia để kiểm tra, rà soát 04 nội dung tố cáo gồm: Tố cáo UBND xã Diễn Yên lập hồ sơ khống đất của Hợp tác xã (HTX) Yên Lý Đông quản lý tại khu vực ao Quán Lứ, diện tích 94.016m2 thành đất 5% để giao cho doanh nghiệp; tố cáo UBND xã Diễn Yên không thu vào ngân sách xã tiền bồi thường của Dự án nhà máy nước sạch 1.693.642.500 đồng, Dự án cầu vượt Yên Lý 451.313.500 đồng; tố cáo UBND xã Diễn Yên sử dụng 500.000.000 đồng tiền tỉnh hỗ trợ để cải tạo đường giao thông từ Đồng Phúc đi nhà máy nước để xây dựng trường Mầm non Diễn Yên 2; công trình đường giao thông nội đồng từ nhà văn hóa xóm 11, xã Diễn Yên đến đường Diễn Yên đi Diễn Hải đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với số tiền 849.026.000 đồng, UBND xã đã điều tiết 100 tấn xi măng của chương trình dự án nông thôn mới để đưa vào công trình này nhưng khi quyết toán không trừ ra mà đem quyết toán cả cho nhà thầu.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xác minh đối với từng nội dung tố cáo công dân. Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận rõ về từng nội dung tố cáo. Theo đó, Tố cáo UBND xã Diễn Yên lập hồ sơ khống đất của HTX Yên Lý Đông quản lý tại khu vực ao Quán Lứ, diện tích 94.016m2 thành đất 5% để giao cho doanh nghiệp là tố cáo sai. Căn cứ Điều 6, Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ; Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 16-CP ngày 21/12/1997 của Chính phủ; Điều 99 Luật Đất đai năm 2013 không có hồ sơ, tài liệu chứng minh khu vực ao Quán Lứ là đất của HTX Yên Lý Đông. Tuy nhiên, qua xác minh nội dung tố cáo cho thấy, việc UBND xã Diễn Yên đưa thửa đất 367, tờ bản đồ 111-62 vào đất công ích 5% của UBND xã Diễn Yên là không đúng quy định. Để xảy ra sai phạm này trách nhiệm thuộc về ông Đinh Xuân Lộc, Nguyên cán bộ địa chính xã Diễn Yên; ông Phan Thanh Sơn, Nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên.

Đối với nội dung tố cáo UBND xã Diễn Yên không thu vào ngân sách xã tiền bồi thường của Dự án nhà máy nước sạch 1.693.642.500 đồng, Dự án Cầu vượt Yên Lý 451.313.500 đồng tố cáo có đúng, có sai. Phần tố cáo đúng là số tiền 451.313.500 đồng UBND xã Diễn Yên không nộp vào ngân sách xã mà nộp vào tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Diễn Châu; hàng năm không đưa vào báo cáo quyết toán thu chi ngân sách trình HĐND xã phê duyệt và không trình phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm tra là trái với quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 của Quốc hội.

Để xảy ra các sai phạm trên trách nhiệm thuộc về ông Dương Đăng Hồi, Nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên và bà Dương Thị Hường, Nguyên công chức kế toán ngân sách xã Diễn Yên. Đồng thời trách nhiệm còn liên quan đến ông Dương Đăng Hoàng – Chủ tịch UBND xã Diễn Yên khi nhận bàn giao công tác tài chính thay ông Hồi đã không thực hiện xử lý nhập vào ngân sách số tiền còn dư chưa chi hết từ tiền hỗ trợ đất công ích 5% cho UBND xã Diễn Yên khi thực hiện Dự án Cầu vượt Yên Lý.

Phần tố cáo sai là số tiền bồi thường GPMB 1.693.642.500 đồng để thực hiện Dự án nhà máy nước sạch cấp cho UBND xã Diễn Yên, qua xác minh sổ sách, chứng từ kế toán thể hiện UBND xã Diễn Yên đã hạch toán theo dõi vào nguồn thu ngân sách xã qua Kho Bạc nhà nước và đã được UBND xã đưa vào số liệu báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2012 và năm 2014 là đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11.

Về nội dung tố cáo UBND xã Diễn Yên sử dụng 500.000.000 đồng tiền tỉnh hỗ trợ để cải tạo đường giao thông từ Đồng Phúc đi nhà máy nước để xây dựng trường Mầm non Diễn Yên 2tố cáo sai. Bởi vì việc điều chuyển danh mục nguồn vốn đầu tư xây dựng đã được UBND xã Diễn Yên thực hiện đảm bảo theo trình tự quy định và đã được UBND tỉnh Nghệ An cho phép thực hiện tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 06/9/2014.

Đối với nội dung tố cáo công trình đường giao thông nội đồng từ Nhà văn hóa xóm 11, xã Diễn Yên đến đường Diễn Yên đi Diễn Hải đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với số tiền 849.026.000 đồng, UBND xã đã điều tiết 100 tấn xi măng của Chương trình dự án nông thôn mới để đưa vào công trình này nhưng khi quyết toán không trừ ra mà đem quyết toán cả cho nhà thầu tố cáo đúng. Để xảy ra sai phạm này, trách nhiệm thuộc về ông Dương Đăng Hồi, Nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên; bà Dương Thị Hường, Nguyên công chức kế toán ngân sách xã Diễn Yên và trách nhiệm liên quan đến ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên chậm trễ trong việc khắc phục thu hồi 100 tấn xi măng tại Công ty TNHH Hoàng xuân.

Tại kết luận này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tổ chức và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm công vụ và có hình thức xử lý phù hợp đối với sai phạm của các ông, bà: Ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên; bà Dương Thị Hường, Nguyên công chức kế toán xã Diễn Yên; ông Phan Thanh Sơn, Nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên; ông Đinh Xuân Lộc, Nguyên cán bộ địa chính xã Diễn Yên và tập thể, cá nhân có liên quan chưa được xem xét trách nhiệm về mặt công vụ.

Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 367, tờ bản đồ 111-62 thuộc chủ sử dụng là ông Nguyễn Vang. Cùng với đó đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với ông Dương Đăng Hồi, Bí thư Đảng ủy, Nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên và các tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền.

Phan Quỳnh (tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>