Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Khiếu nại của bà Võ Thị Thuỷ là khiếu nại sai
 
Khiếu nại của bà Võ Thị Thuỷ là khiếu nại sai (08/08/2019 07:16 AM)

Ngày 02/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2977/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của bà Võ Thị Thuỷ trú tại xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (lần thứ 2).

Bà Võ Thị Thủy khiếu nại UBND huyện Nghi Lộc không lập hồ sơ bồi thường cho gia đình bà phần diện tích đất 84,0m2 nằm ngoài tường rào và nằm ngoài ốt quán ra đến mép đường nhựa Tỉnh lộ 534 (nay là Quốc lộ 48E) khi thực hiện Dự án tuyến nối đường Quốc lộ 1A đi thị xã Cửa Lò đoạn qua Quán Hành - Chợ Sơn.

Ngày 24/01/2019, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại các công dân xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (trong đó có bà Thủy) với nội dung: Việc bà Võ Thị Thủy khiếu nại Hội đồng bồi thường GPMB huyện Nghi Lộc không lập hồ sơ bồi thường cho bà phần diện tích đất nằm ngoài tường rào và nằm ngoài ốt quán ra đến mép đường nhựa Tỉnh lộ 534 (nay là Quốc lộ 48E) đoạn qua Quán Hành - Chợ Sơn là khiếu nại sai.

Tuy nhiên, bà Võ Thị Thủy không nhất trí với Quyết định này của Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, bà Thủy cho rằng nguồn gốc thửa đất của gia đình bà Thủy do UBND huyện Nghi Lộc cấp năm 1986 (nhưng không có giấy tờ chứng minh), đã được UBND huyện Nghi Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Tần (chồng bà Thủy) ngày 09/7/1997 tại thửa đất số 365, tờ bản đồ số 2, xã Nghi Trung với diện tích 429,0m2 (trong đó 150,0m2 đất ở, 279,0 m2 đất vườn), gia đình sử dụng không lấn chiếm hành lang giao thông và sử dụng ổn định từ đó cho đến nay.

Khi mở rộng Quốc lộ 48E, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Nghi Lộc không lập hồ sơ bồi thường đối với phần diện tích 84,0m2 nằm ngoài hàng rào và ốt quán cho gia đình bà Thủy (trên phần diện tích này gia đình bà Thủy có lợp mái che proximăng khoảng 70,0m2). Bà Thủy yêu cầu bồi thường đối với diện tích đất 84,0m2 nêu trên.

Song, theo báo cáo về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của UBND xã Nghi Trung tại Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 04/4/2019 thì phần diện tích đất 84,0m2 mà bà Võ Thị Thủy yêu cầu lập phương án bồi thường cho gia đình bà thuộc đất hành lang giao thông nên UBND xã không giao cho gia đình bà Thủy sử dụng.

Qua kiểm tra hồ sơ địa chính qua các thời kỳ cho thấy phần diện tích đất 84,0m2 mà bà Võ Thị Thủy khiếu nại, yêu cầu lập phương án bồi thường thuộc đất hành lang giao thông và nằm ngoài diện tích đất 652,0m2 thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 6 đo đạc năm 2007 và trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng QL48E được UBND huyện Nghi Lộc phê duyệt năm 2018 nêu trên.

Tại buổi đối thoại với bà Võ Thị Thuỷ vào ngày 31/5/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đại diện các sở, ngành; UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Trung nhất trí với Báo cáo xác minh, kết luận, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời đi đến kết luận: Nội dung bà Võ Thị Thủy, trú tại xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc khiếu nại UBND huyện Nghi Lộc không lập phương án bồi thường đối với phần diện tích đất 84,0 m2 nằm ngoài tường rào và nằm ngoài ốt quán ra đến mép đường nhựa Tỉnh lộ 534 (nay là Quốc lộ 48E) cho gia đình bà Thủy khi thực hiện dự án tuyến nối đường Quốc lộ 1A đi thị xã Cửa Lò đoạn qua Quán Hành - Chợ Sơn là khiếu nại sai.

Bởi, kết quả xác minh cho thấy phần diện tích đất bà Thủy khiếu nại, yêu cầu bồi thường 84,0m2 thực tế là đất hành lang giao thông, nằm ngoài thửa đất gia đình bà Thủy đang sử dụng (thửa số 21, tờ bản đồ số 6, diện tích đất 652m2,  bản đồ đo đạc năm 2007 và trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng QL48E được UBND huyện Nghi Lộc Phê duyệt năm 2018); không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai hay tư liệu pháp lý nào chứng minh gia đình bà Thủy có sử dụng đất và có quyền sử dụng đất đối với diện tích  84,0 m2 nêu trên. Thực tế diện tích đất hiện nay gia đình bà Thủy đang sử dụng là 652m2, lớn hơn số diện tích đất 429,0m2 đã được UBND huyện Nghi Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997.

Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì gia đình bà Thủy không đủ điều kiện để được bồi thường đối với phần diện tích đất 84,0m2 nằm ngoài tường rào và nằm ngoài ốt quán ra đến mép đường nhựa Tỉnh lộ 534 (nay là Quốc lộ 48E) thuộc phạm vi hành lang giao thông nêu trên.

Phần nội dung giải quyết khiếu nại đối với bà Võ Thị Thủy tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc về việc giải quyết khiếu nại của các công dân xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, tại Quyết định 2977/QĐ-UBND ngày 02/8/2019, UBND tỉnh quyết định công nhận và giữ nguyên phần nội dung giải quyết khiếu nại đối với bà Võ Thị Thủy tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc về việc giải quyết khiếu nại của các công dân xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại này, bà Võ Thị Thủy có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Phan Quỳnh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>