Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Nội dung khiếu nại của ông Vương Xuân Thanh là khiếu nại sai
 
Nội dung khiếu nại của ông Vương Xuân Thanh là khiếu nại sai (06/08/2019 04:58 PM)

Ngày 2/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2975/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Vương Xuân Thanh – trú tại xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (lần 2).

Ông Vương Xuân Thanh không đồng ý với Quyết định 235/QĐ.UBND của UBND huyện Nghi Lộc

Ông Vương Xuân Thanh khiếu nại UBND huyện Nghi Lộc không lập hồ sơ bồi thường cho gia đình ông phần diện tích đất tính từ mép đường nhựa vào là 6m khi thực hiện dự án tuyến nối đường Quốc lộ 1A đi thị xã Cửa Lò đoạn qua Quán Hành – Chợ Sơn.

Ngày 24/01/2019, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc ban hành Quyết định số 235/QĐ.UBND về việc giải quyết khiếu nại của các công dân xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (trong đó có ông Thanh) với nội dung: Việc ông Vương Xuân Thanh khiếu nại Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc không lập hồ sơ bồi thường cho ông phần diện tích đất nằm ngoài tường rào ra đến mép đường nhựa Tỉnh lộ 534 (nay là Quốc lộ 48E) là khiếu nại sai.

Tuy nhiên, ông Vương Xuân Thanh không nhất trí với Quyết định số 235/QĐ.UBND của UBND huyện Nghi Lộc vì cho rằng thửa đất gia đình ông Thanh sử dụng có nguồn gốc được HTX Nông nghiệp Nghi Trung giao năm 1984 với diện tích 640,0m2 (diện tích này gia đình tự đo, không có tài liệu, hồ sơ chứng minh). Đầu năm 1984, khi chưa đo đất, Trung đoàn bộ đội 764 đóng ở Kỳ Cồn Vàng đã đắp đất đường, gia đình phải mua hàng trăm khối đất để san lấp mới được như hôm nay.

Thời điểm năm 1984, đường Quán Hành, chợ Sơn đang là đường đất, Nhà nước chưa có quy định đất hành lang giao thông nên giao đất, HTX nông nghiệp Nghi Trung và đội nông nghiệp 16 Nghi Trung do đất cách chân đường là 3m. Năm 1994, UBND huyện Nghi Lộc có Chỉ thị cấp đất ở cách tim đường Tỉnh lộ 534 là 18m, còn đất của gia đình chân đường 534 là 3m, gia đình đã trồng tre, hóp, phi lao ở bờ mảnh đất chân đường 534 cũ là 3m. Năm 1995, Phòng Giao thông huyện Nghi Lộc, Hạt giao thông Tỉnh lộ 534 cùng UBND xã Nghi Trung yêu cầu chặt tre, hóp, phi lao và dời vào 7m. Từ đó đến nay, gia đình vẫn sử dụng diện tích này để trồng hoa màu và xây ốt kinh doanh.

Năm 1997, UBND huyện Nghi Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Thanh với diện tích 287m2, trong đó, 150m2 đất ở và 137m2 đất vườn, như vậy còn thiếu 353m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất. Năm 2003, gia đình ông Thanh phá bờ rào và xây dựng 03 ki ốt để cho thuê. Năm 2007, khi thực hiện dự án Sem la đo đạc bản đồ địa chính thì trên hồ sơ đo đạc chỉ ghi nhận 476m2, như vậy còn thiếu 164m2 chưa được đo đạc vào cho gia đình. Từ năm 1984 đến nay, đường 534 đã hai lần nâng cấp. Hiện phần mở rộng đường cũ và lấy thêm một phần của gia đình ông, gia đình ông đều nhất trí, không có ý kiến. Phần đất còn lại ngoài bờ rào đến mép đường nhựa 534 là 168m2, ông Thanh đề nghị lập hồ sơ bồi thường phần diện tích này.

Theo báo cáo của UBND xã Nghi Trung, năm 2018, khi lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng đường Quốc lộ 48E có họp các hộ dân và cơ bản các hộ dân đều đồng tình, không có ý kiến phản đối, khiếu nại.

Nội dung khiếu nại ông Vương Xuân Thanh là khiếu nại sai

Ngày 23/5/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đã tiến hành đối thoại với người khiếu nại. Tại buổi đối thoại, tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại ông Vương Xuân Thanh.

Theo kết quả xác minh cho thấy, phần diện tích đất ông Thanh khiếu nại, yêu cầu bồi thường 168m2 thực tế là đất hành lang giao thông; nằm ngoài thửa đất gia đình ông Thanh đang sử dụng; không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai hay tư liệu pháp lý nào chứng minh gia đình ông Thanh có sử dụng đất và có quyền sử dụng đất đối với diện tích 168m2 nêu trên. Thực tế diện tích hiện nay, gia đình ông Thanh đang sử dụng là 476m2, lớn hơn số diện tích đất 287,0m2 đã được UBND huyện Nghi Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997.

Do đó, căn cứ quy định tại Luật Đất đai năm 2013 thì gia đình ông Vương Xuân Thanh không đủ điều kiện để được bồi thường đối với phần diện tích đất 168m2 nằm ngoài tường rào và nằm ngoài quán ra đến mép đường nhựa Tỉnh lộ 534 (nay là Quốc hội 48E) thuộc phạm vi hành lang giao thông nêu trên. ốt

Phần nội dung giải quyết khiếu nại đối với ông Vương Xuân Thanh tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc về việc giải quyết khiếu nại của các công dân xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh công nhận và giữ nguyên phần nội dung giải quyết khiếu nại đối với ông Vương Xuân Thanh tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND huyện Nghi Lộc về việc giải quyết khiếu nại của các công dân xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết này, ông Vương Xuân Thanh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Kim Oanh (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>