Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phượng (huyện Quỳnh Lưu) là khiếu nại sai
 
Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phượng (huyện Quỳnh Lưu) là khiếu nại sai (06/09/2019 08:28 PM)

Chiều nay (6/9), UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phượng trú tại thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đồng chí Đinh Viết Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Ông Nguyễn Văn Phượng (vợ là bà Ngô Thị Danh) khiếu nại Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 799, tờ bản đồ số 116-56, diện tích 482,4m2 mang tên bà Ngô Thị Danh - xóm 11 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Phượng trình bày nội dung khiếu nại

Sau khi nhận được đơn của ông Phượng, UBND huyện Diễn Châu đã tiến hành xác minh nội dung ông Phượng khiếu nại. Ngày 18/4/2019, UBND huyện Diễn Châu đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phượng trú tại xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu với nội dung: Ông Nguyễn Văn Phượng khiếu nại việc UBND huyện Diễn Châu ban hành Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Ngô Thị Danh, xóm 11 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trái quy định của pháp luật là khiếu nại sai. Ông Nguyễn Văn Phượng không thống nhất với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Diễn Châu tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND huyện Diễn Châu nên đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh.

Tiếp nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phượng, UBND tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh các nội dung ông Phượng khiếu nại.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Phượng đã trình bày nguồn gốc sử dụng đất; diện tích của các hộ gia đình xung quanh mà theo ông là đã lấn chiếm đất của gia đình ông nên làm cho diện tích đất của gia đình ông giảm xuống.

Tổ kiểm tra, xác minh đã báo cáo kết quả xác minh, làm việc với các cơ quan, cá nhân có liên quan. Theo tổ kiểm tra xác minh, khiếu nại của ông Phượng là khiếu nại sai, bởi vì: Căn cứ vào bản đồ 299, bản đồ 374 đo đạc năm 1995 và bản đồ đo đạc hiện trạng năm 2014 thì giữa thửa đất số 122, tờ bản đồ 116 -56, bản đồ 364 (thửa mới số 154 của bà Ngô Thị Danh và 155 của ông Nguyễn Văn Sáng, tờ bản đồ 57) và thửa đất số 123, tờ bản đồ số 11-56, bản đồ 364 (thửa mới 132 của ông Nguyễn Văn Luyên và thửa 124 của bà Trương Thị Hảo, tờ bản đồ 57) có thể hiện con đường giao thông ở giữa, con đường giao thông này có từ năm 1965. Quá trình sử dụng đất, gia đình ông Luyên xây dựng tường rào lấn chiếm đường giao thông đã bị UBND xã Diễn Lâm ngăn chặn, xử lý; sau đó ông Phượng tiếp tục xây dựng công trình trên đường giao thông cũng bị UBND xã Diễn Lâm ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Căn cứ vào hình thể, kích thước các cạnh của thửa đất gia đình ông Nguyễn Văn Phượng thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 938433 mang tên bà Ngô Thị Danh thì đã bao trùm lên một phần đường giao thông của xóm 11 Nam Lâm.

Căn cứ kết quả đo đạc bằng máy toàn đạc về hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Ngô Thị Danh đang sử dụng tại thửa đất số 154, TBD 57 (thửa cũ trên giấy chứng nhận 799, tờ bản đồ 116-56), xã Diễn Lâm do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đo ngày 24/5/2018 thì diện tích thửa đất này giảm so với diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử đất là 28m2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Danh không có giấy tờ về công nhận thửa đất số 122, tờ bản đồ số 116 -56 diện tích 966m2 là tài sản riêng của ông Nguyễn Văn Phước hoặc Văn bản của bà Lê Thị Chín đồng ý cho ông Nguyễn Văn Phước toàn quyền định đoạt đối với tài sản chung nêu trên.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu đã lý giải lý do thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Danh là do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Danh là không đúng kích thước chiều cạnh và diện tích của thửa đất theo bản đồ địa chính số đã được đo đạc, phê duyệt (diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp là 482,4m2 nhưng thực tế chỉ có 454,4m).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng kết luận buổi đối thoại

Sau khi nghe ý kiến của các ngành có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng khẳng định: Việc ông Nguyễn Văn Phượng khiếu nại Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Ngô Thị Danh - xóm 11 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là khiếu nại sai. UBND tỉnh công nhận Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Diễn Châu tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phượng trú tại thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Phương Thúy

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>