Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Giám đốc, Thủ trưởng 13 cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cùng Chủ tịch UBND tỉnh
 
Giám đốc, Thủ trưởng 13 cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cùng Chủ tịch UBND tỉnh (18/12/2018 10:25 AM)

Ngày 16/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5528/QĐ-UBND về tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định, tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cùng Chủ tịch UBND tỉnh có thủ trưởng, giám đốc các sở, ngành gồm: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Trưởng ban, các Phó trưởng ban, các chuyên viên của Ban Tiếp công dân tỉnh.

Buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thi hành án Dân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh. Tùy tình hình cụ thể của từng phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh mời các thành phần có liên quan tham gia.

Thành viên và các thành phần được mời tham gia các phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng vào các ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo); tham gia tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh trong các trường hợp theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013. Trường hợp các thành viên là giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành không thể tham gia vì có lý do đột xuất thì cử cấp phó đi thay nhưng phải báo cáo và được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý.

Theo Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:

a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 Ngọc Quỳnh (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  >  >>