Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Liên quan đến Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu: Khiếu nại của các hộ dân tại xóm 3, xã Diễn Thành là khiếu nại sai
 
Liên quan đến Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu: Khiếu nại của các hộ dân tại xóm 3, xã Diễn Thành là khiếu nại sai (16/08/2019 01:49 PM)

Ngày 09/8, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định giải quyết khiếu nại của các hộ dân trú tại xóm 3, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (lần 2) liên quan đến vấn đề thu hồi đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Tại các quyết định này, UBND tỉnh khẳng định: Khiếu nại của các hộ dân tại xóm 3, xã Diễn Thành là khiếu nại sai và công nhận, giữ nguyên Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu về giải quyết khiếu nại lần đầu của các hộ dân.

Dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu được UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 3350/QĐ.UBND-CN ngày 30/7/2010; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án tại Quyết định số 4210/QĐ-UBND-CN ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh. Theo đó, vị trí thực hiện Dự án có diện tích khoảng 12ha, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp trồng lúa của một số gia đình, cá nhân thuộc xóm 3, xã Diễn Thành. Ngày 05/10/2010, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1796/TTg-KTN đồng ý cho phép chuyển mục đích sử dụng diện tích 12 ha đất nông nghiệp nêu trên sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Ngày 28/12/2010, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện Dự án đầu tư Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, với diện tích sử dụng là 115.245m2 đất.

Căn cứ vào quy hoạch được phê duyệt, ngày 11/11/2010, UBND huyện Diễn Châu ban hành Thông báo số 134/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án. Sau khi có Thông báo thu hồi đất, UBND huyện Diễn Châu, UBND xã Diễn Thành đã phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân nhưng gặp vướng mắc, khó khăn về giá đất bồi thường nên việc thu hồi, bồi thường kéo dài.

Đến năm 2015, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND-ĐT về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu do Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn làm chủ đầu tư. Ngày 10/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5813/QĐ-UBND-XD về việc phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó có nội dung: Cho phép Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn tiếp tục thực hiện Dự án.

Do Dự án chuyển tiếp từ Luật Đất đai năm 2003 sang Luật Đất đai năm 2013, ngày 15/01/2016, UBND huyện Diễn Châu đã có Văn bản số 63/UBND-TNMT về việc xin chủ trương, chính sách thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án xây dựng khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Tại kỳ họp thứ 2 (ngày 04/8/2016), kỳ họp thứ 3 (ngày 16/12/2016), HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành huyện Diễn Châu. Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7166/UBND-NN cho phép Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn tiếp tục thực hiện Dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu và áp dụng hình thức thu hồi đất.

Ngày 30/3/2018, UBND huyện Diễn Châu đã ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án là 163 hộ, trong đó có 05 hộ là đất ở, 158 hộ là đất nông nghiệp. Đến tháng 6/2018, có 120/158 hộ thống nhất nhận tiền bồi thường; còn 38 hộ không thống nhất, UBND huyện Diễn Châu đã tiếp nhận, thụ lý đơn của 38 hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Trong quá trình xác minh, có 02 hộ đồng ý với phương án bồi thường, rút đơn; còn 36 hộ gia đình, cá nhân khiếu nại đã được UBND huyện Diễn Châu ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Đến thời điểm hiện nay, có 132/158 hộ đã thống nhất nhận tiền bồi thường; còn 26 hộ chưa thống nhất với phương án bồi thường.

Trong số 26 hộ chưa thống nhất với phương án bồi thường, có 6 hộ dân (gồm: ông Phạm Trọng Cầu, bà Đặng Thị Oánh, bà Đặng Thị Nhẫn, ông Phan Đình Tâm, ông Đặng Văn Ba, ông Phan Đình Lữ cùng trú tại xóm 3, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) đã gửi đơn khiếu nại việc UBND huyện Diễn Châu thực hiện Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành đã áp dụng hình thức nhà nước thu hồi đất là không đúng mà phải thực hiện cơ chế thoả thuận thu hồi đất theo Điều 73, Luật Đất đai 2013; khiếu nại việc UBND huyện Diễn Châu áp giá đất cụ thể tại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) của UBND huyện Diễn Châu là không đúng mà phải áp dụng giá theo cơ chế thoả thuận bồi thường giữa chủ đầu tư với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trả lời đơn khiếu nại của các hộ dân, ngày 07/01/2019, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Văn Ba, Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Tâm, Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Oánh, Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Nhẫn, Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Lữ, Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Trọng Cầu, với nội dung: Khiếu nại của các hộ dân trên là khiếu nại sai. Giữ nguyên Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc thu hồi đất thực hiện Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện Diễn Châu  về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tuy vậy, các hộ dân không thống nhất với Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nên tiếp tục khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hồ sơ địa chính của các hộ dân; cơ sở pháp lý để UBND huyện Diễn Châu áp dụng hình thức Nhà nước thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; giá đất; hiện trạng sử dụng đất...

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh đã tiến hành đối thoại với các hộ dân có đơn khiếu nại. Sau khi nghe Tổ công tác liên ngành báo cáo kết quả xác minh; ý kiến của các sở, ban, ngành, UBND huyện Diễn Châu, các hộ dân có đơn khiếu nại, UBND tỉnh quyết định: Khiếu nại của các hộ dân là khiếu nại sai, giữ nguyên Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu về giải quyết khiếu nại lần đầu của các hộ dân. Bởi vì, Dự án xây dựng khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu do Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn làm chủ đầu tư được chuyển tiếp theo Khoản 1 Điều 99 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, có thông báo thu hồi đất trước ngày 01/7/2014, được UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện Dự án, có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm và được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, đảm bảo quy định tại Điểm 60 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Dự án này thuộc Dự án được áp dụng hình thức nhà nước thu hồi đất nên phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB áp giá cụ thể bồi thường phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất cụ thể. Việc xác định, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu nhà ở và Dịch vụ thương mại xã Diễn Thành đúng quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khu nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đối với nội dung các hộ dân yêu cầu chủ đầu tư chỉ được triển khai thực hiện Dự án trên đất của các hộ khi hoàn thành việc bồi thường GPMB, Tổ công tác liên ngành đã yêu cầu UBND xã Diễn Thành, UBND huyện Diễn Châu theo dõi, giám sát và yêu cầu Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn chưa triển khai thực hiện Dự án khi chưa được giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung của Bà Đặng Thị Nhẫn khiếu nại cho rằng quá trình thực hiện Dự án, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Diễn Châu không công khai, minh bạch phương án, hồ sơ bồi thường, qua kiểm tra của Tổ công tác liên ngành cho thấy Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện Diễn Châu đã công khai, minh bạch các hồ sơ về thu hồi đất, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, GPMB theo đúng quy định.

Căn cứ các nội dung trên, ngày 09/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 và trả lời các vấn đề người dân khiếu nại, đó là: Quyết định số 3094/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Trọng Cầu; Quyết định 3095/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Oánh; Quyết định số 3096/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Nhẫn; Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Tâm; Quyết định số 3098/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Đặng Văn Ba; Quyết định số 3099/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Lữ. UBND tỉnh khẳng định: Khiếu nại của các hộ dân tại xóm 3, xã Diễn Thành là khiếu nại sai và công nhận, giữ nguyên Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu về giải quyết khiếu nại lần đầu của các hộ dân. Nếu không đồng ý với các Quyết định giải quyết khiếu nại này của UBND tỉnh, các hộ dân trú tại xóm 3, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Phan Quỳnh (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>