Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
 
 
Quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở
 
Quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở (12/07/2021 04:34 PM)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 09/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở.


Cụ thể, Thông tư bổ sung Khoản 3 vào Điều 14 về phương thức đấu thầu như sau: Đối với việc bán (phát hành) tín phiếu NHNN qua nghiệp vụ thị trường mở, NHNN thực hiện theo phương thức đấu thầu lãi suất; NHNN bán (phát hành) tín phiếu NHNN theo phương thức đấu thầu khối lượng trong trường hợp NHNN cần thông báo lãi suất tín phiếu NHNN nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 15 về thông báo mua, bán giấy tờ có giá. Cụ thể, trước mỗi phiên đấu thầu nghiệp vụ thị trường mở, NHNN (Sở giao dịch) thông báo mua hoặc bán giấy tờ có giá cho các thành viên. Đối với phiên bán (phát hành) tín phiếu NHNN, ngoài việc thông báo cho các thành viên, Sở giao dịch đăng tải thông báo bán (phát hành) tín phiếu NHNN trên Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào 13h30' ngày đấu thầu.


Nội dung thông báo cơ bản gồm: Ngày đấu thầu; phương thức đấu thầu; phương thức xét thầu; phương thức mua, bán; khối lượng giấy tờ có giá cần mua hoặc bán tính theo giá thanh toán hoặc tính theo mệnh giá; các loại giấy tờ có giá cần mua hoặc bán; tỉ lệ giao dịch của các loại giấy tờ có giá; kỳ hạn của giấy tờ có giá; ngày phát hành của giấy tờ có giá; phương thức thanh toán lãi của giấy tờ có giá; ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá; thời hạn còn lại của giấy tờ có giá; thời hạn mua, bán (số ngày); lãi suất NHNN áp dụng khi mua hoặc bán; lãi suất phát hành trên thị trường sơ cấp của giấy tờ có giá; thời gian nhận đơn dự thầu của thành viên; thời gian đóng thầu.


Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/8/2021.

Minh Đức

Nguồn: Báo Nghệ An(12/7/2021)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>