Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
 
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (13/08/2019 02:17 PM)

Sáng nay (13/8), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang được đầu tư đúng trọng tâm

Qua 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng thật sự đi vào cuộc sống và đã tác động mạnh mẽ, tích cực đến hoạt động tín dụng chính sách. Chỉ thị số 40-CT/TW đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên.

Đến ngày 30/6/2019, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đang thực hiện 19 chương trình với tổng nguồn vốn đạt 8.237 tỷ đồng; so với thời điểm năm 2014 (trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW) thì số lượng chương trình tín dụng đã tăng thêm 6 chương trình, tổng nguồn vốn tăng 1.996 tỷ đồng, tương đương 32%.

Doanh số giải ngân trong 05 năm (2014-2019) đạt 12.719 tỷ đồng với 461.250 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; mức đầu tư bình quân đã đạt 38,5 triệu đồng/hộ (tăng 2,1 lần so với cuối năm 2014). Doanh số thu nợ đạt 10.572 tỷ đồng (chiếm 83% tổng doanh số cho vay), tạo ra nguồn vốn quay vòng lớn, từng bước đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách.

Tổng dư nợ cho vay đạt 8.222 tỷ đồng, tăng 1.991 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW (tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 7,1%, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra), với 241 ngàn hộ đang dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang được đầu tư đúng trọng tâm. Đó là: Tập trung hỗ trợ cho vùng nghèo; cho các đối tượng thuộc nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn (với tỷ trọng 77%/tổng dư nợ); cho các chương trình phục vụ xây dựng nông thôn mới (chương trình tín dụng nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đã đạt dư nợ 962 tỷ đồng, tăng 577 tỷ đồng (mức tăng 150%) so với trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW).

Qua 05 năm, việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng, giúp cho 93.119 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm ổn định cho 12.368 lao động; 1.729 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động; 38.146 hộ gia đình kinh doanh tại vùng khó khăn có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh; gần 11 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hơn 7,5 ngàn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất...

Về thực hiện các nội dung ủy thác, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung thực hiện tốt các khâu công đoạn nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH. Trong giai đoạn (2014-2019), các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp cùng Ngân hàng CSXH trên địa bàn giải ngân nguồn vốn 12.595 tỷ đồng; đôn đốc khách hàng trả nợ với doanh số đạt 10.432 tỷ đồng. Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đến ngày 30/6/2019 đạt 8.200 tỷ đồng, chiếm 99,73% tổng dư nợ toàn chi nhánh Ngân hàng CSXH, dư nợ tăng 2.013 tỷ đồng (mức tăng bình quân hàng năm đạt 7,23%) so với trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW.

Đồng chí Hồ Thị Châu Loan – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH phát biểu

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hồ Thị Châu Loan cho biết: Với những kết quả đã đạt được góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh từ 12,1% (tương đương 95.205 hộ) cuối năm 2015 xuống còn 5,54% (tương đương 51.949 hộ) vào cuối năm 2018. Số hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt trên 14.000 hộ, trong đó, số hộ thoát nghèo từ vay vốn tín dụng ưu đãi chiếm 63 – 65%, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, XVIII.

Các đại biểu đề nghị, thời gian tới cần quan tâm tăng nguồn vốn, tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo khi hết thời hạn quy định; nâng mức cho vay tối đa một số chương trình như hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP lên 100 triệu đồng/lao động, tín dụng học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/sinh viên/tháng; mở rộng đối tượng cho vay. Đồng thời, cho phép kéo dài thời gian hộ gia đình được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo từ tối đa 3 năm lên 5 năm...

Tiếp tục chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam khẳng định việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là chủ trương đúng, thực sự đi vào cuộc sống

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam đánh giá: Chỉ thị đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả nhằm thay đổi căn bản diện mạo tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Phó Tổng Ngân hàng CSXH Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện. Trong đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân sách chính sách nhà nước bổ sung nguồn vốn cho vay; rà soát, tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương về một đầu mối quản lý là Ngân hàng chính sách xã hội; chuyển hướng bao cấp không sang hỗ trợ có điều kiện thông qua tín dụng; tiếp tục quan tâm, bố trí đảm bảo an toàn hoạt động của các điểm giao dịch xã; tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của Ngân hàng CSXH trên địa bàn nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW

Tiếp thu ý kiến của Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, nắm bắt các hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo, đề nghị Trung ương xem xét, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách một cách kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa nguồn lực vốn cho Ngân hàng CSXH; tích cực nghiên cứu kết hợp nhiều hơn nữa tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu của địa phương thông qua các hoạt động ủy thác cho vay; thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức ủy thác nguồn vốn qua Ngân hàng CSXH để cho các đối tượng chính sách có liên quan thụ hưởng.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao Bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Phó Tổng Giám đốc Ngân sách CSXH Việt Nam trao Giấy khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân trong và ngoài hệ thống Ngân hàng CSXH vì đã có nhiều đóng góp trong 5 năm qua

Kim Oanh

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>