Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
UBND tỉnh cho ý kiến về một số dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới
 
UBND tỉnh cho ý kiến về một số dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới (11/09/2019 05:26 PM)

Chiều nay (11/9), dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 9/2019 để nghe và cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Đinh Viết Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về “Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 của tỉnh Nghệ An”.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý báo cáo dự thảo nghị quyết

Việc thực hiện sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Qua đối chiếu với các quy định thì tỉnh Nghệ An có 17 ĐVHC cấp xã (14 xã, 03 thị trấn) phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập với các ĐVHC liền kề trong giai đoạn 1 từ năm 2019 – 2021.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên dự họp đã thống nhất chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, tại huyện Quế Phong: Sáp nhập Bản Bon, Bản Tạng - xã Tiền Phong; bản Bản Hăn, Bản Cắng, Bản Dốn, Bản Tám, Bản Pà Nạt, Bản Lông Không, Bản Ná Pú, Bản Pà Cá - xã Mường Nọc vào thị trấn Kim Sơn; đồng thời, sáp nhập xã Mường Nọc với xã Quế Sơn để thành đơn vị hành chính mới lấy tên là Mường Nọc.

Huyện Tương Dương, sáp nhập các bản: Bản Mon, Bản Phòng, Bản Chắn, Bản Khe Chi, Bản Mác, Bản Lau, Bản Nhẵn của xã Thạch Giám với thị trấn Hòa Bình thành thị trấn mới lấy tên là thị trấn Thạch Giám; sáp nhập bản Thạch Dương xã Thạch Giám vào xã Xá Lượng; sáp nhập bản Cây Me xã Thạch Giám vào xã Tam Thái.

Huyện Thanh Chương, sáp nhập xã Thanh Văn với xã Thanh Hưng và xã Thanh Tường để thành lập xã mới lấy tên gọi là xã Đại Đồng.

Huyện Diễn Châu, sáp nhập xã Diễn Bình với xã Diễn Thắng và xã Diễn Minh để thành lập xã mới lấy tên gọi là xã Minh Châu.

Huyện Nghi Lộc, sáp nhập xã Nghi Khánh với xã Nghi Hợp để thành lập xã mới lấy tên gọi là xã Khánh Hợp.

Huyện Nam Đàn: Sáp nhập xã Nam Trung với xã Nam Cường và xã Nam Phúc để thành lập xã mới lấy tên gọi là xã Trung Phúc Cường; sáp nhập 03 xóm (xóm 1,2,3 xã Nam Thượng) với xã Nam Tân và xã Nam Lộc để thành lập xã mới lấy tên gọi là xã Thượng Tân Lộc; sáp nhập 02 xóm (xóm 4,5 xã Nam Thượng) với xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn để thành lập thị trấn mới lấy tên gọi là thị trấn Nam Đàn.

Thị xã Thái Hòa, sáp nhập xã Nghĩa Hòa với phường Long Sơn để thành lập phường mới lấy tên gọi là phường Long Sơn.

Huyện Nghĩa Đàn, sáp nhập xã Nghĩa Thắng với xã Nghĩa Liên và xã Nghĩa Tân để thành lập xã mới lấy tên gọi là xã Nghĩa Thành.

Huyện Hưng Nguyên: Sáp nhập xã Hưng Long với xã Hưng Xá để thành lập xã mới lấy tên gọi là xã Long Xá; sáp nhập xã Hưng Xuân với xã Hưng Lam để thành lập xã mới lấy tên gọi xã Xuân Lam; sáp nhập xã Hưng Phú với xã Hưng Khánh để thành lập xã mới lấy tên gọi Hưng Thành; sáp nhập xã Hưng Châu với xã Hưng Nhân để thành lập xã mới lấy tên gọi xã Châu Nhân; sáp nhập xã Hưng Tiến với xã Hưng Thắng để thành lập xã mới lấy tên gọi là xã Hưng Nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại các văn bản trình HĐND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, rõ ý, tránh hiểu lầm; tham mưu kinh phí để thực hiện đề án trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu phương án sắp xếp cán bộ, cơ sở vật chất, các vấn đề liên quan đến người dân tại các xã thực hiện sáp nhập.

Đối với cán bộ sau khi sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các huyện xây dựng phương án sắp xếp cán bộ; xây dựng phương án sử dụng trụ sở các xã sau sáp nhập, tính đến địa điểm đặt trụ sở phù hợp, thuận tiện nhất cho người dân. Đồng thời, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan truyền thông, các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện chủ trương sáp nhập xóm, xã, nhất là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trong sinh hoạt cộng đồng và nhân rộng các mô hình tuyên truyền có hiệu quả.

Tiếp đó, UBND tỉnh đã thảo luận về Dự thảo Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Anh Sơn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai.

Theo dự thảo, tại thành phố Vinh sẽ tiến hành sáp nhập 92 xóm thành 46 xóm; huyện Anh Sơn tiến hành sáp nhập 186 xóm thành 89 xóm; huyện Nghi Lộc sáp nhập 338 xóm thành 142 xóm; Thị xã Hoàng Mai sáp nhập 59 xóm thành 26 xóm; huyện Quỳnh Lưu sáp nhập 11 xóm thành 05 xóm; huyện Quế Phong sáp nhập 02 xóm thành 01 xóm; huyện Diễn Châu sáp nhập 07 xóm thành 03 xóm; đồng thời, thành lập khối Phúc Thịnh, khối Cửa Tiền ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lê Văn Ngọc đề nghị UBND tỉnh sớm có hướng dẫn trong việc tổ chức lại các chức danh tại các xóm sau khi sáp nhập; đồng thời điều chỉnh lại quy ước, hương ước tại các xóm sau sáp nhập

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu ngành Nội vụ tham mưu xây dựng phương án thực hiện chính sách đối với cán bộ xóm, cán bộ không chuyên trách tại các xóm sau sáp nhập. Đối với các xóm sau khi thực hiện sáp nhập, các huyện xem xét có nên xây dựng thêm nhà văn hóa tại các xóm hay không, báo cáo UBND tỉnh. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý các vấn đề liên quan đến giấy tờ của người dân được kịp thời và thuận lợi.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã thông qua chủ trương đấu giá các khu đất tạo nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Phương Thúy

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>