Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
UBND tỉnh ý góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX - phần kinh tế xã hội
 
UBND tỉnh ý góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX - phần kinh tế xã hội (07/02/2020 02:58 PM)

Trong phiên họp UBND tỉnh diễn ra vào sáng nay (07/02), UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX - phần kinh tế xã hội. Đồng chí Thái Thanh Quý – Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.


Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX - phần kinh tế xã hội do Sở KH&ĐT trình bày, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở nội dung Kinh tế - xã hội có các phần: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025. Trong đó, về phát triển kinh tế cho nhiệm kỳ tới, Sở KH&ĐT xây dựng 3 phương án để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, lựa chọn.  Phương án 1, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 8,5%; với mức tăng trưởng này, GRDP/người của Nghệ An năm 2025 đạt khoảng 79,58 triệu đồng /người (tương đương 3.349 USD/năm/người, mục tiêu GDP/người cả nước đến năm 2025 là 5.000 USD/năm/người, đạt 67%). Phương án 2, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 9,5%; với mức tăng trưởng này, GRDP/người của Nghệ An năm 2023 đạt cận dưới của Nghị quyết 26 là 65,88 triệu đồng (tương đương 2.800 USD/năm/người); năm 2025 đạt khoảng 83,18 triệu đồng /người (tương đương 3.500 USD/năm/người, bằng 70% bình quân GDP/người của cả nước). Phương án 3, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 10,5%; với mức tăng trưởng này, GRDP/người của Nghệ An năm 2025 dự kiến đạt khoảng 86,91 triệu đồng /người (tương đương 3.657 USD/năm/người, bằng 73% bình quân GDP/người của cả nước).

Góp ý vào nội dung Văn kiện Đại hội, lãnh đạo các ngành đề nghị Sở KH&ĐT chú ý cập nhật số liệu thật chính xác, đầy đủ. Việc đưa ra chỉ tiêu từ đầu nhiệm kỳ cần phải tính đến yếu tố khả thi, không nên xây dựng cao quá và không nên đưa ra quá nhiều chỉ tiêu rồi khó thực hiện. Khi xây dựng Văn kiện cần dựa vào tư liệu trong niên giám thống kê. Đồng thời đề nghị Giám đốc các sở ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đọc Dự thảo này rồi góp ý trực tiếp vào Văn kiện gửi lại cho Sở KH&ĐT tổng hợp. Một số ý kiến đề nghị trong đánh giá, đưa ra quan điểm, mục tiêu, giải pháp cần phải rõ hơn...

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận

Qua nghe ý kiến của các ngành, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh:  Quá trình xây dựng Văn kiện chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh rất vất vả, nếu chỉ xây dựng cho xong thì không khó, nhưng để xây dựng Văn kiện có chất lượng, phản ánh được cục diện và đưa ra được phương án sát, khả thi, thể hiện được quyết tâm chính trị trong đó thì cần phải đầu tư, dành nhiều tâm sức và trí tuệ.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ở phần đánh giá, đồng chí đề nghị phải bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Đề cương đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt. Việc đánh giá phải có dữ liệu đầy đủ và phân tích chặt chẽ, sâu để định vị được Nghệ An trên cả nước, trong khu vực. Hệ thống phụ lục, số liệu, viện dẫn và việc phân tích làm sao nổi bật được nội dung đánh giá.

Về cách làm, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu các Tư lệnh ngành, lãnh đạo các đơn vị liên quan cùng đóng góp trí tuệ và trách nhiệm tham gia góp ý, đánh giá và đưa vào các số liệu của ngành mình gửi cho Sở KH&ĐT tổng hợp; nội dung Văn kiện phải cô đọng, khái quát cao kèm theo đó phụ lục phải đề cập đầy đủ số liệu.

Về hệ thống chỉ tiêu, đồng chí Thái Thanh Quý đồng ý đưa ra 3 phương án để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lựa chọn; đồng thời đề nghị các ngành quan tâm thêm chỉ tiêu Thu ngân sách, chỉ tiêu độ che phủ rừng. Việc xác định giải pháp trọng tâm, đột phá cần sát, trúng và đúng để tổ chức triển khai thực hiện.

Những ý kiến của các đại biểu liên quan đến việc đánh giá nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015-2020, quan điểm, mục tiêu của nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp thu và tập trung làm việc với các ngành, Văn phòng UBND tỉnh để sớm hoàn thiện Văn kiện Đại hội phần kinh tế - xã hội.

Phan Quỳnh

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>