Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
 
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (22/05/2020 03:19 PM)

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2957/UBND-NN ngày 15/5 yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14,8 ha nuôi ngao và 43,27 ha nuôi bị thiệt hại; trong đó tôm nuôi bị bệnh: Hoại tử gan tụy cấp tính (7,32 ha), Đốm trắng (33,34 ha), do môi trường (2,61 ha). Ngoài các nguyên nhân khách quan do tác động bất lợi của môi trường, biến đổi khí hậu, còn có các nguyên nhân chủ quan của các hộ dân như: thả giống không theo lịch mùa vụ, xử lý nguồn nước trước khi thả giống không đảm bảo, người nuôi trồng không tự giác khai báo khi có dịch xảy ra...

Thu hoạch tôm trên địa bàn xã Diễn Trung (Diễn Châu). Nguồn ảnh: Xuân Hoàng/Báo Nghệ An

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản theo các Quyết định của UBND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp/Phòng Kinh tế phối hợp Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp/Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện tham mưu công tác chỉ đạo, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh thủy sản và phân công cán bộ phụ trách điểm, xã thường xuyên xuống cơ sở để hướng dẫn, đốc thúc, kiểm tra và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch. Nội dung tuyên truyền gắn với đối tượng nuôi, mùa vụ, nuôi thủy sản an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch, quyền lợi và trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thú y thủy sản, phòng chống dịch...

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người nuôi để họ thực hiện tốt lịch mùa vụ thả giống, chủ động áp dụng các nguyên tắc đảm bảo an ninh sinh học, thực hiện phòng bệnh chủ động, xử lý ao nuôi, thủy sản mắc bệnh kịp thời, giảm thiểu sử dụng kháng sinh hoặc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, xử lý môi trường... Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, ương gieo giống thủy sản lớn xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ có chuyên môn về thủy sản, thú y thực hiện, tham mưu nhiệm vụ nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, cụm, vùng nuôi; phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y/Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ngăn chặn dịch và chủ động chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp cố tính phát tán nguồn bệnh ra môi trường; không tuân thủ quy trình, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của cơ quan thú y… Riêng đối với các xã, phường, thị trấn đang có dịch bệnh thủy sản, thì huy động nguồn lực để khử trùng môi trường tại kênh cấp, kênh thoát và xử lý ổ dịch nhanh gọn, không để dịch phát sinh, lây lan.

Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh rà soát, bổ sung nguồn hóa chất dự phòng của tỉnh để chủ động ứng phó sự cố do dịch bệnh hoặc do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu gây ra đối với nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người nuôi trồng thủy sản bằng nhiều hình thức để các thông tin, quy định của nhà nước kịp thời đến với người dân.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản quản lý tốt chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường tổ chức quan trắc, cảnh báo môi trường, lấy mẫu tại các nguồn nước cấp tại các vùng nuôi trọng điểm để kịp thời cảnh báo, ứng phó trước tình hình xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu bất thường, góp phần hạn chế thiệt hại gây ra; tổ chức thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong nuôi trồng thủy sản...

Đồng thời, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất để kịp thời xử lý ổ dịch khi dịch xảy ra; phối hợp với UBND các huyện, thành, thị triển khai tốt công tác thú y thủy sản theo quy định; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh, chú trọng kiểm tra, giám sát dịch bệnh, giống thủy sản thả nuôi trên địa bàn; tổ chức thu mẫu giám sát dịch bệnh thủy sản, cảnh báo kịp thời cho người dân, từ đó đưa ra các giải pháp phòng bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra; tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc thú y thủy sản trên địa bàn, đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng đến tay người dùng…

Tại Công văn này, UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành, thị tăng cường thông tin truyên truyền về mùa vụ, đối tượng nuôi, nuôi thủy sản an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, sử dụng thuốc thú y an toàn, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh… Sở Nội vụ căn cứ Luật Thú y và các quy định hiện hành, chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu kiện toàn hệ thống thú y các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Theo thông báo của Cục Thú y, trong 3 tháng đầu năm 2020, diện tích nuôi trồng thủy sản cả nước bị dịch bệnh là 1.224,2 ha, tăng 8,72% so với cùng kỳ năm 2019; ngoài ra còn có 3.871 lồng/bè/vèo nuôi trồng thủy sản bị dịch bệnh. Diện tích nuôi tôm nước lợ bị bệnh 949 ha, chiếm 6,46% tổng diện tích nuôi tôm bị thiệt hại. Một số bệnh thường gặp trên tôm là: Bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính (301,84 ha), bệnh Đốm trắng (522 ha), bệnh Hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (25,27 ha), và một số diện tích bị bệnh Vi bào tử trùng…

N.B (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>