Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
1.161 văn bản quy phạm pháp luật được HĐND, UBND tỉnh ban hành trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị
 
1.161 văn bản quy phạm pháp luật được HĐND, UBND tỉnh ban hành trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị (30/11/2015 04:47 PM)

Đó là kết quả được báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 – NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015 diễn ra sáng nay (30/11).

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội  chính Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành, thị ủy.

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị là văn kiện chính trị quan trọng của Đảng định hướng cho sự phát triển của hệ thống pháp luật nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ quá độ lên CNXH. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả tới các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, đạt những kết quả quan trọng. Công tác thi hành pháp luật có chuyển biến tích cực; Chất lượng công tác xây dựng thể chế, theo dõi, kiểm tra thi hành, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động bổ trợ tư pháp được chú trọng. Thông qua đó, nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, nhân dân ngày càng cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị

HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành 1.161 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 413 Nghị quyết, 597 quyết định và 151 chỉ thị. Cấp huyện và cấp xã đã ban hành hơn 46.000 văn bản quy phạm pháp luật. Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật được các cấp ban hành đã đảm bảo điều chỉnh kịp thời, tương đối đầy đủ các quan hệ xã hội phát sinh ở địa phương. Chất lượng ban hành văn bản QPPL hàng năm được nâng lên.

Trong 10 năm, tỉnh đã thực hiện 1.850 cuộc thanh tra hành chính và 26.600 cuộc thanh tra chuyên đề, phát hiện sai phạm và thu hồi cho ngân sách nhà nước 320 tỷ đồng; Giải quyết 198 vụ việc khiếu nại, tố cáo. Cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, giải quyết hàng chục nghìn tin báo về tội phạm, khởi tố điều tra 19.120 vụ án hình sự với 35.116 bị can. Viện KSND hai cấp đã truy tố 18.695 vụ với 33.835 bị can. Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết 26.003 vụ án hình sự với 45.169 bị cáo. Các vụ việc được TAND xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan, sai. Bên cạnh đó, hàng năm các cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm hành chính trên các lĩnh vực.

Công tác phát triển hệ thống thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được đẩy mạnh; Hoạt động của các cơ quan thi hành án pháp luật được kiện toàn, phù hợp với nội dung cải cách hành chính và chiến lược xây dựng pháp luật. Công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật được quan tâm.

Đối với công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015, Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã tổ chức quán triệt, đôn đốc các cấp, các ngành xây dựng chương trình, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương. Việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được các ngành, địa phương, các cơ quan tư pháp quan tâm triển khai. Hoạt động bào chữa, tư vấn pháp luật của đội ngũ luật trong công tác xét xử, giải quyết các vụ án và tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao…

Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Tiến độ văn bản thực hiện theo chương trình đã đề ra còn chậm; Việc tổ chức thi hành pháp luật giữa các ngành còn chưa đạt hiệu quả cao, các hình thức vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, đa dạng. Đội ngũ làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật còn mỏng, chưa chuyên sâu, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn chưa kịp thời...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 48 và công tác cải cách tư pháp mà các cấp, các ngành đạt được trong thời gian qua. Lưu ý về những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 48 và triển khai công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu các cấp, các ngành cần phải có lộ trình, xác định trọng tâm, trọng điểm trong việc xây dựng và ban hành các văn bản QPPL; Quá trình xây dựng văn bản QPPL cần tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Coi trọng hướng dẫn theo dõi, giám sát, kiểm tra đánh giá công tác thực thi pháp luật… góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn trao tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn trao tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị

Đ/c Nguyễn Văn Thông trao tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách tư pháp

Đ/c Nguyễn Văn Thông trao tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách tư pháp

Tại hội nghị, 6 tập thể và 10 cá nhân đã được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị; 7 tập thể và 7 cá nhân được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Phan Quỳnh

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>