Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Cho ý kiến về phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị y tế công lập giai đoạn 2017 - 2020
 
Cho ý kiến về phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị y tế công lập giai đoạn 2017 - 2020 (14/02/2020 07:44 PM)

Chiều nay (14/2), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để nghe Báo cáo đánh giá phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính của các đơn vị y tế công lập giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Toàn cảnh cuộc họp

Trong giai đoạn 2017 – 2019, UBND tỉnh đã giao quyền tự chủ nhóm II “Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên” cho 8 bệnh viện. Tuy nhiên đến nay, đã có 17 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên nhóm II; 18 đơn vị tự chủ bảo đảm một phần chi thường xuyên nhóm III.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện

Sau khi thực hiện quyền tự chủ, hầu hết các đơn vị đã tự tổ chức sắp xếp lại nhân sự, vị trí việc làm trong đơn vị, bố trí công việc một cách khoa học, sử dụng có hiệu quả nguồn lực. Các đơn vị đã xây dựng được Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài chính để có chênh lệch thu chi, chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ để đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị mở rộng và phát triển đơn vị. Đồng thời, các đơn vị cũng đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của đơn vị và cán bộ nhân viên y tế trong chủ động quyết định các biện pháp, giải pháp để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị đã triển khai các hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội; thúc đẩy xã hội hóa, vay vốn ngân hàng, liên doanh, liên kế để lắp đặt các thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho người bệnh…

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh Nguyễn Hồng Trường nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện tự chủ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tự chủ, đó là: Các quy định về thành lập, giải thể các tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp chưa rõ ràng nên còn nhiều ý kiến; một số bệnh viện chưa thành lập đủ cơ cấu khoa, phòng theo Phương án tự chủ đã được phê duyệt. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa tính đủ chi phí (chi phí quản lý, chi phí đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chi phí khấu hao tài sản) nên khó khăn cho các bệnh viện không tuyển đủ nhân lực để đáp ứng chuyên môn; khó khăn trong việc vay vốn đầu tư…

Việc xã hội hóa, vấn đề liên danh, liên kết trang thiết bị y tế, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, đầu tư theo hình thức công – tư còn một số tồn tại bất cập. Kinh phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế giao hàng năm chưa sát với thực tế chi phí tại đơn vị…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận

Sau khi nghe ý kiến của các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu ngành Y tế tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện lại báo cáo trình phiên họp UBND tỉnh. Trong đó, cần tập hợp lại các số liệu về những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua; đề xuất số đơn vị tự chủ nhóm I, nhóm II, nhóm III trong giai đoạn tới; đồng thời đề xuất thêm một số kiến nghị trong việc thực hiện cơ chế tự chủ.

Phương Thúy

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>