Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Danh bạ điện thoại Văn phòng UBND tỉnh (03/09/2019 09:30 AM)

Lãnh đạo Văn phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

 

1

Đặng Thanh Tùng

Chánh Văn phòng

0238.8653666  

tungdt@ubnd.nghean.gov.vn

 

2

Đào Quang Thiền

Phó Văn phòng

0238.3835121

thiendq@ubnd.nghean.gov.vn

 

3

Chu Hữu Bằng

Phó Văn phòng

0238.3844903

bangch@ubnd.nghean.gov.vn

 

4

Đinh Hồng Vinh

Phó Văn phòng kiêm Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh

 0238.3590532

vinhdh@ubnd.nghean.gov.vn

 

Phòng Nông nghiệp

 

5

Nguyễn Quốc Việt

PP Nông nghiệp

0238.3560046

vietnq@ubnd.nghean.gov.vn

 

6

Nguyễn Xuân Hùng

PP Nông nghiệp

0238.3564994

hungnx@ubnd.nghean.gov.vn

 

7

Lê Ngọc Minh

PP Nông nghiệp

0238.3842782

minhnl@ubnd.nghean.gov.vn

 

8

Nguyễn Danh Hùng

CV Nông nghiệp

0238.3590532

hungnd@ubnd.nghean.gov.vn

 

Phòng Công Nghiệp

 

9

Ng. Văn Trường

TP Công nghiệp

0238.3844675

truongnv@ubnd.nghean.gov.vn

 

10

Nguyễn Văn Hải

PP Công nghiệp

0238.3844654

hainv@ubnd.nghean.gov.vn

 

11

Hồ Văn Quỳnh

PP Công nghiệp

0238.3856689

quynhhv@ubnd.nghean.gov.vn

 

12

Cao Minh Tú

PP Công nghiệp

0238.3686668

tuvm@ubnd.nghean.gov.vn

 

13

Nguyễn Minh Tuấn

CV Công nghiệp

0238.8695699

tuanmn@ubnd.nghean.gov.vn

 

14

Hồ Đức Tuấn

CV Công nghiệp

0238.3590534

tuanhd@ubnd.nghean.gov.vn

 

15

Trần Đình Dũng

CV Công nghiệp

 

dungnd@ubnd.nghean.gov.vn

 

Phòng Kinh tế

 

16

Nguyễn Đình Đức

TP Kinh tế

0238.3561886

ducnd@ubnd.nghean.gov.vn

 

17

Trần Hoài Nam

PP Kinh tế

0238.3686333

namth@ubnd.nghean.gov.vn

 

18

Nguyễn Nhật Quang

CV Kinh tế

 

quangnn@ubnd.nghean.gov.vn

 

19

Nguyễn Quang Hòa

CV Kinh tế

0238.3845418

hoanq@ubnd.nghean.gov.vn

 

Phòng Tổng hợp

 

20

Ng.T. Mai Thương

TP Tổng Hợp

0238.3844846

thuongntm@ubnd.nghean.gov.vn

 

21

Ng.Nghĩa Ngũ

PP Tổng Hợp

0238.3858588

ngunn@ubnd.nghean.gov.vn

 

22

Nguyễn Ngân Hà

CV Tổng Hợp

0238.3844866

hann@ubnd.nghean.gov.vn

 

23

Ng. Thị Tuyết Nga

CV Tổng Hợp

0238.3562907

ngantt@ubnd.nghean.gov.vn

 

Phòng Nội chính

 

24

Nguyễn Hải Nam

PP phụ trách Nội chính

0238.3844216

namnh@ubnd.nghean.gov.vn

 

25

Lê Thị Ngọc Loan

CV Nội chính

0238.3844785

loanltn@ubnd.nghean.gov.vn

 

26

Ngô Xuân Vinh

CV Nội chính

 

vinhnx@ubnd.nghean.gov.vn

 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

 

27

Ng Thị Thanh Bình

TP Kiểm soát TTHC

0238.3668789

 

 

binhntt@ubnd.nghean.gov.vn

 

28

Nguyễn Thị Hương

PP Kiểm soát TTHC

Huongnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

29

Tăng Thị Vân

CV  phòng Kiểm soát TTHC

vantt@ubnd.nghean.gov.vn

 

30

Nguyễn Xuân Nam

CV phòng Kiểm soát TTHC

namnx@ubnd.nghean.gov.vn

 

Phòng Khoa giáo – Văn xã

 

31

Trần Thị Ánh Huế

TP Khoa giáo - Văn xã

0238.3563216

huetta@ubnd.nghean.gov.vn

 

32

Chu Tú Toàn

PP Khoa giáo - Văn xã

0238.3844613

toanct@ubnd.nghean.gov.vn

 

 

33

 

Lưu T. Hồng Trâm

CV Khoa giáo - Văn xã

0238.3590536

tramlth@ubnd.nghean.gov.vn

 

34

Nguyễn Quốc Dưỡng

CV Khoa giáo - Văn xã

 

dungnq@ubnd.nghean.gov.vn

 

Phòng Hành chính tổng hợp

 

35

Trần Thị Anh Hoa

PP Hành chính

0238.3844522

hoatta@ubnd.nghean.gov.vn

 

36

Thái.T.Thu Hương

PP Hành chính

0238.8601006

huongttt@ubnd.nghean.gov.vn

 

37

Trần Thị Thu Anh

Văn thư

0238.3844522 

anhttt@ubnd.nghean.gov.vn

 

38

Trần T. Quỳnh Trang

Văn thư

trangttq@ubnd.nghean.gov.vn

 

39

Lê Na

Văn thư

nal@ubnd.nghean.gov.vn

 

40

Lê Ngọc Thành

Văn thư

thanhln@ubnd.nghean.gov.vn

 

41

Vũ Thị Hương

Đánh máy, photo

0238.3686456

huongvt@ubnd.nghean.gov.vn

 

42

Ng. Thị Huyền Linh

Lưu trữ viên

 

linhnth@ubnd.nghean.gov.vn

 

Phòng Quản trị

 

43

Trần Thị Tuyết Mai

TP Quản trị

0238.3840425

maintt@ubnd.nghean.gov.vn

 

44

Vũ Hiếu

PP Quản trị

0238.3845811

hieuv@ubnd.nghean.gov.vn

 

45

Phạm Thị Ca

PP QT (KT trưởng)

0238.3840418

capt@ubnd.nghean.gov.vn

 

46

Ng. T. Thuỷ Phương

Thủ quỹ

0238.3842099

phuongntt@ubnd.nghean.gov.vn

 

47

Phan T Hoàng Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Nguyễn Thị Phi

 

 

 

49

Lê Thị Hạnh

 

 

 

50

Hoàng Thị Nga

 

 

 

51

Trần Thị Lan Ánh

 

 

 

Ban Tiếp công dân tỉnh

 

52

Thái Minh Tuấn

Phó ban Tiếp công dân

0238.8676333

tuantm@ubnd.nghean.gov.vn

 

53

Phạm Mạnh Thắng

Phó ban Tiếp công dân

0238.3844854

thangpm@ubnd.nghean.gov.vn

 

54

Đặng Duy Toàn

CV Ban Tiếp công dân tỉnh

0238.3844854

toandd@ubnd.nghean.gov.vn

 

55

Trần Thanh Huyền

huyentt@ubnd.nghean.gov.vn

 

56

Lưu Đình Thành

thanhld@ubnd.nghean.gov.vn

 

57

Lê Hoàng Diễm Hằng

hanglhd@ubnd.nghean.gov.vn

 

58

Đặng Thị Mai

maidt@ubnd.nghean.gov.vn

 

Trung tâm Tin học công báo

 

59

Đặng Tuấn Anh

GĐ TTTHCB

0238.3833425

anhdt@ubnd.nghean.gov.vn

 

60

Ng. Thị Thu Hương

Phó GĐ TTTHCB

0238.3844904

huongntt@ubnd.nghean.gov.vn

 

61

Trần Thị Thanh Hà

CV TTTHCB

0238.3847639

hattt@ubnd.nghean.gov.vn

 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh

 

62

Lê Văn Tân

Giám đốc Cổng TTTT

0238.3557565

tanlv@ubnd.nghean.gov.vn

 

63

Lê Thị Hương Thủy

Phó Giám đốc Cổng TTĐT

0238.8646677

thuylth@ubnd.nghean.gov.vn

 

64

Nguyễn Đình Mỹ

Phó Giám đốc Cổng TTĐT

0238.8636677

mynd@ubnd.nghean.gov.vn

 

65

Nguyễn Thị Bắc

PP Biên tập, XLTT&THDL

02383591686

bacnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

66

Phan Thị Quỳnh

Cán bộ phòng Biên tập, XLTT&THDL

quynhpt@ubnd.nghean.gov.vn

 

67

Ng Thị Kim Oanh

oanhntk@ubnd.nghean.gov.vn

 

68

Hồ Thị Thương Huyền

huyenhtt@ubnd.nghean.gov.vn

 

69

Chu Thị Phương Thúy

thuyctp@ubnd.nghean.gov.vn

 

70

Phạm Thị Thu Huyền

Phó phòng quản trị hệ thống

02383561999

huyenptt@ubnd.nghean.gov.vn

 

71

Nguyễn Trọng Dũng

Cán bộ phòng Quản trị hệ thống

dungnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

72

Vũ Đức Chính

chinhvd@ubnd.nghean.gov.vn

 

73

Phạm Thị Lê

Kế toán

0238.3512668

lept@ubnd.nghean.gov.vn

 

74

Tạ Phương Thanh

Cán hộ Hành chính

thanhtp@ubnd.nghean.gov.vn

 

Ban Quản lý tòa nhà và đội xe

 

75

Nguyễn Bá Linh

Điện nước

0238.3840422

 

 

76

Ng. Thanh Tùng

BQL Toàn nhà

0238.3840422

 

 

77

Đặng Văn Năm

Đội trưởng Đội xe

0238.3844765

 

 

78

Nguyễn Văn Ngọc

Đội xe

 

 

79

Trần Quốc Việt

 

 

80

Thái Bá Linh

 

 

81

Lê Thanh Hoàn

 

 

82

Lê Văn Tâm

 

 

83

Lê Thanh Hải

 

 

84

Bùi Văn Hiệp

 

 

85

Bùi Đình Bảo

 

 

86

Trần Đức Trung

 

 

87

Phan Tuấn Anh

Bảo vệ

0238.3844849

 

 

88

Nguyễn Văn Tấn

 

 

89

Ngô Phú Đức

 

 

90

Phạm Văn Trung

 

 

 
 

 |  Đầu trang