Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2022 (11/03/2020 08:08 AM)

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Nhận thức tầm quan trọng này, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chuẩn bị tổ chức Đại hội một cách chu đáo, nghiêm túc và thành công tốt đẹp.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 84 đảng viên, trong đó có 81 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 11 Chi bộ. Trong thời gian từ ngày 19/2 đến 28/02/2020, tất cả 11/11 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 04-HĐ/ĐU ngày 15/01/2020 về tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để việc tổ chức đại hội các Chi bộ đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã chọn Chi bộ Cổng Thông tin điện tử chỉ đạo tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm triển khai diện rộng.


Chi bộ Cổng TTĐT nhiệm kỳ 2020-2022 được chọn làm đại hội điểm

Ngay sau khi diễn ra Đại hội điểm, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đã triệu tập Bí thư các Chi bộ để rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm Chi bộ Cổng TTĐT và yêu cầu các chi bộ tiến hành tổ chức Đại hội đúng theo tiến độ đã đề ra với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết thống nhất cao. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các Chi bộ thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị – xã hội, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đồng chí Đào Quang Thiền - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó ChánhVăn phòng UBND tỉnh đánh giá: Báo cáo chính trị của các Chi bộ đã khái quát được kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới cụ thể, nhất là xác định rõ chủ đề, phương châm cho cả nhiệm kỳ phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, đơn vị, đồng thời phù hợp với nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ý kiến thảo luận tại các đại hội đa số thể hiện sự đồng tình thống nhất cao, tập trung chủ yếu đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn và công tác đảng. Việc thảo luận đóng góp Văn kiện Đại hội cấp trên cũng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các Chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao trong việc giới thiệu và lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Chi ủy, giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới đủ số lượng, đúng cơ cấu theo phương án nhân sự đã được Đảng ủy phê duyệt.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 2025.

Chiều ngày (6/3), Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu danh sách nhân sự tái cử và danh sách nhan sự lần đầu tham gia vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kim Oanh

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: