Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 (23/05/2020 02:00 PM)

Sáng nay (22/5), Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Ngọc Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng – Nguyên Bí thư Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đảng viên trong toàn Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được tổ chức trong thời điểm cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Nghệ An thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất trong triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng đảng đạt kết quả cao và toàn diện.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh khai mạc Đại hội

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh, đề ra các nội dung công việc trọng tâm. Trong đó, tập trung triển khai các chương trình, các nhóm giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô trên địa bàn cũng như công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại…

Đ/c Đào Quang Thiền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo chính trị trình Đại hội

Công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh ngày càng được nâng cao về chất lượng, khẳng định được tính hiệu quả. Là một trong 7 đơn vị được lựa chọn thí điểm triển khai thực hiện Đề án cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực ứng dụng CNTT, đẩy mạnh tin học hóa trong công tác văn phòng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Việc phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận và các chuyên viên ngày càng chặt chẽ, thời gian được đảm bảo, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư chi bộ Công nghiệp tham luận về nâng cao công tác tham mưu trong giải quyết  thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình – Chi bộ Nội chính tham luận về tăng cường công tác Kiểm soát TTHC trong tình hình mới

Công tác hành chính, phục vụ đã có nhiều cố gắng, đáp ứng kịp thời các hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và các hoạt động thường xuyên của cơ quan. Công tác nội vụ, lễ tân, hậu cần bảo đảm chu đáo, nhiệt tình, trọng thị; chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh và khách Quốc tế.

Đ/c Trần Thị Ánh Huế - Bí thư Chi bộ Khoa giáo - Văn xã tham luận về một giải pháp trong học tập và làm theo tấm gương Bác

Nhiệm kỳ qua, Văn phòng UBND tỉnh đã quan tâm xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo tập trung, quyết liệt và ngày càng cao của lãnh đạo UBND tỉnh. Nhiều đồng chí cán bộ đã công tác ở Văn phòng được phát triển đi làm cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, địa phương đều phát huy tốt.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng gắn với quản lý đảng viên, cán bộ; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trau dồi đạo đức công vụ của đội ngũ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ; làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương.

Đảng ủy luôn đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ. Nhiều năm liền, Văn phòng và Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương và tỉnh biểu dương, khen thưởng. Trong nhiệm kỳ, Văn phòng UBND tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3.

Đại hội lần này có chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới phương pháp điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu, tổng hợp; công tâm, khách quan; xây dựng Đảng bộ vững mạnh”. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Cơ bản nhất trí với chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, khâu đột phá mà Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh đề nghị Đảng bộ Văn phòng lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý, ban hành văn bản; thực hiện nghiêm túc Quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản và ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cũng cần tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, sơm đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động; xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, bộ phận và từng cá nhân theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” đảm bảo nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, bộ phận.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện trách nhiệm nêu gương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên… Ngay sau đại hội, đồng chí đề nghị cần phải cụ thể Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025  bằng các kế hoạch, chương trình và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để thực hiện có hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa – Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phát biểu

Biểu dương và ghi nhận kết quả Đảng bộ Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua, thay mặt Ban cán sự UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo nâng cao công tác tham mưu với việc thay đổi tư duy chuyển từ bị động sang chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phải xác định được vai trò trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, đồng thời cũng là “chốt chặn” tham mưu của các sở, ngành, đơn vị trước khi trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, trách nhiệm để tham mưu đúng, kịp thời về các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung hoàn thành và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đại hội biểu quyết số lượng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa cảm ơn đồng chí Đinh Viết Hồng – Nguyên Bí thư Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh

Dịp này, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Đào Quang Thiền -Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025

-          100% các phòng, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có 30% các phòng, đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

-          100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, trong đó có 20% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

-          100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

-          - 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-                      Phấn đấu kết nạp được ít nhất 05 đảng viên.

Phan Quỳnh

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: