Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 (14/01/2019 09:34 PM)

Chiều nay (14/1), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; Lê Đức Cường – Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Thị Hồng Liên – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy đã lãnh đạo chuyên môn tập trung nâng cao chất lượng tham mưu các cơ chế, chính sách, đề án giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Đảng bộ đã triển khai quán triệt, học tập kịp thời các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8 và chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”; tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, chủ động sáng tạo trong việc giúp đỡ xã nghèo Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Đảng ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; rà soát các nội dung đăng ký của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với thực hiện cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng tập thể, cá nhân điển hình; ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống.

Trong năm, Đảng ủy đã tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; định hướng nội dung hoạt động cho các chi bộ; gợi ý nội dung sinh hoạt chuyên đề... Đảng bộ đã tiếp nhận Chi bộ Cổng TTĐT từ Đảng bộ Sở TT&TT và 03 đảng viên từ Đảng bộ Sở Tư pháp về sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh. Đảng bộ xét kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng đi 6 đồng chí, đến 8 đồng chí.

Đồng chí Dương Hữu Châu (Chi bộ Hành chính Tổ chức) phát biểu

Đồng chí Thái Minh Tuấn (Chi bộ Ban Tiếp dân tỉnh) phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, các đảng viên cơ bản đồng tình với báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và cho rằng, năm 2018 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được kết quả đáng tự hào, được Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, năm 2018 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cải cách hành chính; việc sắp xếp tổ chức, phân công lại nhiệm vụ trong bộ máy đảm bảo xuyên suốt và sâu sát, gắn trách nhiệm cụ thể; việc thực hiện công tác bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ; chất lượng cán bộ, chuyên viên được nâng cao đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ...

Các đảng viên đề xuất Đảng ủy khối CCQ tỉnh tập huấn bồi dưỡng công tác đảng cho các Bí thư Chi bộ; một số chi bộ cần thực hiện sinh hoạt chi bộ đúng thời gian quy định vào ngày mồng ba hàng tháng, tăng cường số lượng kỳ sinh hoạt chuyên đề; các đảng viên cần tham gia đóng góp ý kiến tích cực, chất lượng hơn...

Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh kết luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: Năm 2019, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, các chi ủy, chi bộ, đặc biệt là người đứng đầu; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”, tránh chọn việc, né tránh việc khó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ. Chú trọng nắm bắt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát. Nâng cao chất lượng tham mưu các chủ trương, cơ chế, chính sách để giúp UBND tỉnh điều hành và lãnh đạo công tác 2019; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ;, sàng lọc, thay thế những cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức.

Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nêu cao đạo đức công vụ trong xử lý công việc với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả, hiệu lực; thực hiện sắp xếp lại bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, chuyên môn và các đoàn thể để mỗi tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến và hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không thực hiện các nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị và các chi bộ.

Kết thúc năm 2018, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 03 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 08 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 64 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kim Oanh
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: