Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 (14/01/2019 09:11 PM)

Chiều nay (14/1), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Các đồng chí: Lê Đức Cường – Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh; Đào Quang Thiền – Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Viết Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thị Hồng Liên – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Chế Ngọc Bình – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nên tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 8,77%, cao hơn tốc độ tăng trưởng những năm gần đây và cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng. Thu ngân sách đạt 13.805 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. Quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo.

Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức triển khai kịp thời các Quyết định của Trung ương, của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính; tham mưu xử lý kịp thời, đúng quy định các kiến nghị của tổ chức và doanh nghiệp; đề xuất UBND tỉnh xem xét, sửa đổi các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện “Đề án thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018 – 2020; một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”; xây dựng Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh”…

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận 41.220 văn bản các loại, phát hành 19.066 văn bản; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận, tham mưu xử lý, gửi, nhận văn bản điện tử. Từ ngày 1/7/2018, Văn phòng UBND tỉnh không tiếp nhận, xử lý các văn bản do các sở, ban, ngành, huyện gửi đến khi chưa nhận được văn bản điện tử đi kèm, không phát hành văn bản giấy đến bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, vì vậy số văn bản phát hành bằng giấy giảm, đã tiết kiệm được từ 40 – 45 triệu đồng/tháng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện tốt... Công đoàn quan tâm giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú để tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục bồi dưỡng và kết nạp.

Về hoạt động Cổng Thông tin điện tử, Cổng TTĐT là đầu mối cung cấp thông tin chính thống về hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và các chủ trương chính sách, các lĩnh vực kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh. Trong năm, Cổng TTĐT tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị, vận hành các hệ thống thông tin như: Hệ thống Cổng TTĐT của tỉnh, Hệ thống Thư điện tử công vụ, Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử liên thông của tỉnh phục vụ các cơ quan, đơn vị khai thác sử dụng.

Năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu đạt danh hiệu Đơn vị hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; 100% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 98 -100% CB, CCVC đạt danh hiệu "lao động tiên tiến". Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh Xuất sắc; 100% đoàn viên công đoàn đạt Đoàn viên Công đoàn giỏi.

Đồng chí Trần Thị Ánh Huế phát biểu

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt phát biểu

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh cơ bản đồng tình với báo cáo tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và đề nghị: Song song với kiện toàn tổ chức bộ máy cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ phối hợp giữa các phòng ban; rà soát và tăng cường công tác phối hợp giữa ba Văn phòng: UBND tỉnh, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; có giải pháp phối hợp với VNPT để nâng cấp phần mềm quản lý văn bản VNPT Ioffice nhằm giúp các chuyên viên theo dõi, kiểm soát được thời gian giao việc để đốc thúc các ngành tham mưu các nội dung đúng hạn; tăng cường công tác phối hợp để các nâng cao chất lượng tham mưu nội dung văn bản của các sở, ngành…

Đồng chí Chế Ngọc Bình – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Chế Ngọc Bình – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục hoàn thiện các văn bản, nghị quyết, các quy chế để bổ sung, sửa đổi phù hợp với chính sách của Nhà nước và tình hình thực tiễn của đơn vị; tham gia và tổ chức cho cán bộ công chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nghiên cứu, đổi mới các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản và đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

Tại hội nghị, đồng chí Dương Hữu Châu – Trưởng phòng Hành chính tổ chức đã thông qua các Quyết định khen thưởng năm 2018. Theo đó, năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh có 8 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 24 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 63 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Tiếp đó, đồng chí Đào Quang Thiền – Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Đồng chí Lê Đức Cường – Chánh văn phòng UBND tỉnh phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Cường – Chánh văn phòng UBND tỉnh đề nghị năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với “Năm cải cách hành chính 2019”, trong đó tập trung thực hiện Đề án thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp theo nhiệm vụ được phân công; tiếp tục chỉ đạo thực hiện “Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2020”; cải tiến nội dung, phương pháp và đổi mới lề lối làm việc. Củng cố hoàn thiện công tác tổ chức và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, bổ sung nhiệm vụ giữa các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, chuyên viên các bộ phận…

Kim Oanh
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: