Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 
Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (29/05/2020 04:44 PM)

Ngày 26/5, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 268/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tại buổi làm việc đánh giá tình hình hoạt động của các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Nghệ An là một trong những địa phương đứng tốp đầu của cả nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, được Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn đầu tư các trường chất lượng cao, đào tạo nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN, quốc gia. Quy mô đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ngày càng được tăng lên; công tác đào tạo nghề có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức, giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực của thị trường lao động.

Để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát đánh giá hiệu quả của từng trường cao đẳng, trung cấptrung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Trên cơ sở dự báo nhu cầu đào tạo, các quy định nhà nước tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch mạng lưới các tổ chức giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; chỉ đạo thúc đẩy hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp nhu cầu đào tạo lại cho lực lượng lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện để tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý (sáp nhập, giải thể...); đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh phổ thông và tuyển sinh; giao chỉ tiêu tuyển sinh hệ công lập hợp lý, dành chỉ tiêu phù hợp cho giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở LĐTB&XH đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thu hút giáo viên để đảm bảo tỷ lệ giáo viên theo quy định, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; tham mưu UBND tỉnh về việc hợp đồng giáo viên trong trường hợp cần thiết, đặc thù.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ sở theo quy định; chủ động lựa chọn ngành, nghề mũi nhọn phù hợp để thu hút học sinh; đổi mới công tác quản trị, xây dựng vị trí việc làm, điều chỉnh quy chế tổ chức, hoạt động và các quy định nội bộ. Đồng thời, hợp tác - liên kết - liên danh với các doanh nghiệp trong việc xác định nhu cầu, xây dựng chương trình đào tạo để sát với thực tế nhu cầu của thị trường lao động; chủ động liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhau để phát huy tối đa lợi thế của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; năng động, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để phục vụ sự phát triển của nhà trường.

Phương Thúy (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>