Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2020
 
Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2020 (04/06/2020 01:41 PM)

Ngày 3/6, UBND tỉnh  ban hành Công văn số 3419/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An năm 2020.

Để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo và chỉ đạo các cơ sở giáo dục (các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông) tích cực tham gia cuộc thi.

Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An có văn bản thông báo, tuyên truyền vận động đoàn viên Công đoàn, các tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng cuộc thi. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường thời lượng đưa tin về các hoạt động của cuộc thi; xây dựng các phóng sự chuyên đề để tuyên truyền cuộc thi.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức treo băng rôn tuyên truyền về cuộc thi với nội dung “Tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An năm 2020” trước trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học từ ngày 15/6/2020 – 13/7/2020. Ngoài ra, UBND Thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Thành phố Vinh treo băng rôn tuyên truyền cuộc thi tại một số trục đường chính trên địa bàn đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” sẽ diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ 8h00’ ngày 15/6/2020 và kết thúc vào 8h00’ ngày 13/7/2020.

Cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân truy cập chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An tại địa chỉ: https://nghean.gov.vn hoặc https://tracnghiem.nghean.gov.vn để tìm hiểu về Thể lệ, Bộ đề thi và làm bài thi.

Kim Oanh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>