Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Hội thảo 10 năm thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6
 
Hội thảo 10 năm thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 (05/06/2020 04:50 PM)

Hội thảo cấp tỉnh được tổ chức nhằm đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 năm qua, giai đoạn 2011-2020; đồng thời tham gia đóng góp, tiếp thu các ý kiến để xây dựng Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

Tại Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 04/6, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Hội thảo phải thiết thực, hiệu quả; bám sát các mục tiêu, nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ, Chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

Ý kiến đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Nghệ An, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại biểu tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; các chuyên gia về lĩnh vực cải cách hành chính; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo một số địa phương cấp huyện.

Dự kiến Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 25/6/2020. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, các cơ quan Tring ương để triển khai thực hiện tổ chức Hội thảo.

PQ (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>